Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Wilfried Vandaele op 21 april 2017, over deze onderwerpen: Openbare Werken

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) verhoogt het investeringsbudget voor de fiets naar een historisch hoog niveau – en is ook in De Haan-Wenduine merkbaar. Nog in deze bestuursperiode (tot 2019) is er 1,4 miljoen euro Vlaams geld vastgelegd voor nieuwe fietspaden, voorbereidende studies …

Door Wilfried Vandaele op 13 april 2017, over deze onderwerpen: Visserij

De Dienst Zeevisserij verlaat binnen afzienbare tijd Oostende. De visserijsector betreurt die beslissing. Al enige tijd doet in visserijkringen het gerucht de ronde dat de Dienst Zeevisserij, die in Oostende gevestigd is, de stad zal verlaten. De dienst behoort tot het departement Landbouw en …

Door Wilfried Vandaele op 13 april 2017, over deze onderwerpen: Landbouw, Leefmilieu, Natuur

Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele (N-VA) vraagt dat de Vlaamse Regering zich zo snel mogelijk beraadt over de regeling voor “blijvend grasland”. Uit cijfers die Groen-parlementslid Caron opvroeg, blijkt die oppervlakte immers drastisch terug te lopen. Om inkomenssteun van Europa te …

Door Wilfried Vandaele op 11 april 2017, over deze onderwerpen: Ruimtelijke ordening

Uit cijfers voor 2015 en de eerste helft van 2016 blijkt dat er steeds minder processen-verbaal worden gemaakt voor bouwovertredingen. Gemeenten en politie kijken wel eens de andere kant op, en als ze wel optreden, worden ze vaak niet gevolgd door de Vlaamse bouwinspectie en de parketten. Dat zegt …

Door Wilfried Vandaele op 31 maart 2017, over deze onderwerpen: Leefmilieu, Verandering

De Vlaamse Regering heeft de kaart van de beschermde zonevreemde bossen voorlopig goedgekeurd. Het gaat om 12.260 hectare aan waardevolle bossen die ruimtelijk kwetsbaar zijn, omdat ze in bijvoorbeeld een woonzone, industrie- of landbouwgebied liggen. De Regering besliste ook om de …

Door Wilfried Vandaele op 28 maart 2017, over deze onderwerpen: Media, Openbare omroep

“Regeringsmededeling”. Vroeger was het een vertrouwd fenomeen op de openbare omroep: een minister sprak het volk toe over een of ander politiek thema. De voorbije jaren zijn die regeringsmededelingen zo goed als verdwenen. Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele (N-VA) stelt dat vast naar …