Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Wilfried Vandaele op 6 februari 2018

Enige tijd geleden riep Wilfried Vandaele, Vlaams volksvertegenwoordiger en senator (N-VA), op om in De Haan de krachten te bundelen. “De bevolking ziet met lede ogen aan hoe onenigheid binnen het schepencollege verhindert dat er beleid wordt gevoerd ”, vond Vandaele. Hij riep op om over de …

Door Wilfried Vandaele op 24 januari 2018, over deze onderwerpen: Leefmilieu, Natuur

Door de opeenvolgende jaren van droogte in Vlaanderen hebben de broedvogels in de polders ook in 2017 een rampzalig broedseizoen gekend. De verdroging in de polders kon deels gecompenseerd worden door het plaatsen van pompen in enkele belangrijke gebieden zodat het waterpeil plaatselijk verhoogd …

Door Wilfried Vandaele op 28 december 2017, over deze onderwerpen: Taal, Vlaanderen-Nederland

"Wie bij ons Nederlands leert, moet beseffen dat Nederlands geen ‘kleine’ taal is”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele. Lees hierover meer in het nieuwe NVA-magazine van december 2017. (Op de coverfoto met Vlaams minister-president Geert Bourgeois)   …

Door Wilfried Vandaele op 17 december 2017, over deze onderwerpen: Noordzee, Ruimtelijke ordening

De baggeraars DEME en Jan De Nul, verenigd in de groep iLand, dienden enkele jaren geleden een plan in om een “energieatol” te bouwen voor de kust van de Haan, op de Wenduinebank.  De plaatselijke N-VA organiseerde toen enkele informatie-avonden waarop de initiatiefnemers, energiedeskundigen en …

Door Wilfried Vandaele op 13 december 2017

Op dinsdag 5 en woensdag 13 december was Jérémie Mouriaux, zaakvoerder van Delhaize De Haan, als “stagiair” te gast bij Wilfried Vandaele, ondervoorzitter van het Vlaams Parlement. Unizo selecteerde 10 zaakvoerders om aan het initiatief deel te nemen. Wilfried Vandaele “Jérémie was de enige …

Door Wilfried Vandaele op 5 december 2017, over deze onderwerpen: Leefmilieu

In 2002 kocht de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij de vroegere vestiging van Carcoke in Zeebrugge voor een symbolische euro. De terreinen waren zwaar vervuild en de saneringskosten werden toen op maximum 36 miljoen euro geraamd. Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele (N-VA) vroeg …