Nieuws over dit onderwerp

Door Wilfried Vandaele op 19 februari 2016, over deze onderwerpen: Noordzee

Of er al dan niet een eiland komt voor de kust van De Haan om energie van de windmolenparken in op te slaan, blijft de inwoners van De Haan zorgen baren. Er is een actiecomité dat zich verzet en ook het gemeentebestuur nam uiteindelijk een negatieve houding aan. Wie echter als eerste kritische …