Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik vast lid van de commissie Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Dierenwelzijn en Energie, van de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media en van de commissie voor de opvolging van het Vlaams klimaatbeleid. In de commissie Landbouw en Visserij ben ik plaatsvervangend lid. Sinds 13 oktober 2014 ben ik ook voorzitter van de Interparlementaire commissie van de Nederlandse Taalunie, en dit in een beurtrol met de Nederlandse collega.

Binnen de N-VA-fractie coördineer ik de werkzaamheden van de volksvertegenwoordigers die lid zijn van de commissie Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Dierenwelzijn en Energie. Ikzelf ben vooral bezig met Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening en met water-, lucht- en klimaatbeleid in het bijzonder. Daarnaast heb ik ook aandacht voor algemeen ruimtelijk beleid, Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en het handhavingsbeleid.

In de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media volg ik de mediadossiers op. 

Als plaatsvervangend lid van de commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid werk ik rond het thema Visserij en heb ik oog voor de landbouwdossiers die een link hebben met Leefmilieu.

Als tweede ondervoorzitter van het Vlaams Parlement en lid van het vast en uitgebreid bureau ben ik ook rechtstreeks betrokken bij het dagelijkse bestuur van het Vlaams Parlement.

Ik ben door mijn collega’s in het Vlaams Parlement ook aangeduid als deelstaatsenator. In de Senaat zetel ik in de Commissie voor Institutionele Aangelegenheden en de Commissie transversale aangelegenheden Gewest. Meer informatie over mijn activiteiten vind je op de website van de Senaat
Vanuit de senaat ben ik ook voorzitter van de Interparlementaire Unie België-Nederland.

Hieronder vind je het overzicht van mijn recentste parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, dan kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar jeroen.pouseele [at] n-va.be.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 5.1.4, eerste lid, van het Energiedecreet, wat de preventie, detectie, vaststelling en bestraffing van energiefraude betreft

van Willem-Frederik Schiltz, Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Bart Nevens, Valerie Taeldeman en Wilfried Vandaele
1475 (2017-2018) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende een nieuwe afvalrace voor Vlaanderen

van Bart Nevens, Andries Gryffroy, Wilfried Vandaele, Axel Ronse, Jos Lantmeeters en Grete Remen
1464 (2017-2018) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende de hervorming van de culturele bovenbouw

van Marius Meremans, Cathy Coudyser, Manuela Van Werde, Wilfried Vandaele, Miranda Van Eetvelde en Paul Cordy
1416 (2017-2018) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over de transparantie bij de heffing van polderbelasting en de rol van de belasting in het verhaal van natuurontwikkeling

van Wilfried Vandaele aan minister Joke Schauvliege
1115 (2017-2018)

Vraag om uitleg over de recentste cijfers inzake de oppervlaktewaterkwaliteit in landbouwgebied

van Wilfried Vandaele aan minister Joke Schauvliege
1266 (2017-2018)

Vraag om uitleg over de inwerkingtreding van het decreet betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning

van Wilfried Vandaele aan minister Joke Schauvliege
1238 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de bescherming van amateurschrijvers

van Marius Meremans aan minister Sven Gatz
1124 (2017-2018)

Verslag van de gedachtewisselingen over de stand van zaken van de uitvoering van de resolutie betreffende een sterk Vlaams Klimaatbeleid

namens Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn, verslag door Johan Danen en Robrecht Bothuyne
1468 (2017-2018) nr. 1

Actuele vraag van Lode Ceyssens aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de regularisatievergunning voor het in regel stellen van oude bouwovertredingen

van Lode Ceyssens aan minister Joke Schauvliege
217 (2017-2018)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2