Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik vast lid van de commissie Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Dierenwelzijn en Energie, van de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media en van de commissie voor de opvolging van het Vlaams klimaatbeleid. In de commissie Landbouw en Visserij ben ik plaatsvervangend lid. Sinds 13 oktober 2014 ben ik ook voorzitter van de Interparlementaire commissie van de Nederlandse Taalunie, en dit in een beurtrol met de Nederlandse collega.

Binnen de N-VA-fractie coördineer ik de werkzaamheden van de volksvertegenwoordigers die lid zijn van de commissie Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Dierenwelzijn en Energie. Ikzelf ben vooral bezig met Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening en met water-, lucht- en klimaatbeleid in het bijzonder. Daarnaast heb ik ook aandacht voor algemeen ruimtelijk beleid, Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en het handhavingsbeleid.

In de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media volg ik de mediadossiers op. 

Als plaatsvervangend lid van de commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid werk ik rond het thema Visserij en heb ik oog voor de landbouwdossiers die een link hebben met Leefmilieu.

Als tweede ondervoorzitter van het Vlaams Parlement en lid van het vast en uitgebreid bureau ben ik ook rechtstreeks betrokken bij het dagelijkse bestuur van het Vlaams Parlement.

Ik ben door mijn collega’s in het Vlaams Parlement ook aangeduid als deelstaatsenator. In de Senaat zetel ik in de Commissie voor Institutionele Aangelegenheden en de Commissie transversale aangelegenheden Gewest. Meer informatie over mijn activiteiten vind je op de website van de Senaat
Vanuit de senaat ben ik ook voorzitter van de Interparlementaire Unie België-Nederland.

Hieronder vind je het overzicht van mijn recentste parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, dan kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar jeroen.pouseele [at] n-va.be.

Recent ingediende documenten

Amendement op de in eerste lezing aangenomen artikelen van het ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving

van Lode Ceyssens, Axel Ronse, Lydia Peeters, Wilfried Vandaele, Tinne Rombouts en Bart Nevens
1149 (2016-2017) nr. 8

Amendementen op de in eerste lezing door de commissie aangenomen artikelen van het ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving

van Lode Ceyssens, Axel Ronse, Lydia Peeters, Wilfried Vandaele, Tinne Rombouts en Bart Nevens
1149 (2016-2017) nr. 7

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het stimuleren van lokale besturen om energie-efficiëntere openbare verlichting te gebruiken

van Andries Gryffroy, Bart Nevens, Wilfried Vandaele, Nadia Sminate, Bert Maertens en Willy Segers
1293 (2017-2018) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over de verhoging van de planschaderegeling

van Wilfried Vandaele aan minister Joke Schauvliege
450 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Droogteplan - Krachtlijnen

van Wilfried Vandaele aan minister Joke Schauvliege (Vraag en antwoord)
943 (2016-2017)

Schriftelijke vraag Dossiers uitzonderlijke droogte voorjaar 2017 bij Landbouwrampenfonds - Selectie gemeenten

van Wilfried Vandaele aan minister Joke Schauvliege (Vraag en antwoord)
945 (2016-2017)

Recente tussenkomsten

Verslag over het ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving

namens Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn, verslag door Lode Ceyssens en Ingrid Pira
1149 (2016-2017) nr. 9

Actuele vraag van Elisabeth Meuleman aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de alarmerend hoge luchtvervuiling in Oost-Vlaanderen

van Elisabeth Meuleman aan minister Joke Schauvliege
64 (2017-2018)

Actuele vraag van Valerie Taeldeman aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de luchtkwaliteit in Oost-Vlaanderen

van Valerie Taeldeman aan minister Joke Schauvliege
65 (2017-2018)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2