Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik vast lid van de commissie Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Dierenwelzijn en Energie, van de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media en van de commissie voor de opvolging van het Vlaams klimaatbeleid. In de commissie Landbouw en Visserij ben ik plaatsvervangend lid. Sinds 13 oktober 2014 ben ik ook voorzitter van de Interparlementaire commissie van de Nederlandse Taalunie, en dit in een beurtrol met de Nederlandse collega.

Binnen de N-VA-fractie coördineer ik de werkzaamheden van de volksvertegenwoordigers die lid zijn van de commissie Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Dierenwelzijn en Energie. Ikzelf ben vooral bezig met Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening en met water-, lucht- en klimaatbeleid in het bijzonder. Daarnaast heb ik ook aandacht voor algemeen ruimtelijk beleid, Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en het handhavingsbeleid.

In de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media volg ik de mediadossiers op. 

Als plaatsvervangend lid van de commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid werk ik rond het thema Visserij en heb ik oog voor de landbouwdossiers die een link hebben met Leefmilieu.

Als tweede ondervoorzitter van het Vlaams Parlement en lid van het vast en uitgebreid bureau ben ik ook rechtstreeks betrokken bij het dagelijkse bestuur van het Vlaams Parlement.

Ik ben door mijn collega’s in het Vlaams Parlement ook aangeduid als deelstaatsenator. In de Senaat zetel ik in de Commissie voor Institutionele Aangelegenheden en de Commissie transversale aangelegenheden Gewest. Meer informatie over mijn activiteiten vind je op de website van de Senaat
Vanuit de senaat ben ik ook voorzitter van de Interparlementaire Unie België-Nederland.

Hieronder vind je het overzicht van mijn recentste parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, dan kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar jeroen.pouseele [at] n-va.be.

Recent ingediende documenten

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende Wonen in eigen streek (WIES)

van Lorin Parys, Willy Segers, Wilfried Vandaele, Björn Anseeuw, Jelle Engelbosch en Bart Nevens
1236 (2016-2017) nr. 1

Amendement op het ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving

van Tinne Rombouts, Bart Nevens, Lode Ceyssens, Axel Ronse, Lydia Peeters en Wilfried Vandaele
1149 (2016-2017) nr. 3

Amendement op het ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving

van Lode Ceyssens, Axel Ronse, Lydia Peeters, Wilfried Vandaele, Tinne Rombouts en Bart Nevens
1149 (2016-2017) nr. 3

Recente vragen

Vraag om uitleg over de bevraging van de lokale overheden inzake het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden

van Wilfried Vandaele aan minister Joke Schauvliege
2969 (2016-2017)

Vraag om uitleg over de aanwezigheid van schadelijke stoffen in rivieren en kanalen

van Wilfried Vandaele aan minister Joke Schauvliege
2705 (2016-2017)

Vraag om uitleg over reclame op sociale media door gezichten van de openbare omroep, in het bijzonder van Ketnet

van Wilfried Vandaele aan minister Sven Gatz
2923 (2016-2017)

Recente tussenkomsten

Ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw

van de Vlaamse Regering
1041 (2016-2017) nr. 1

Vraag om uitleg over de vernieuwing van de samenwerkingsovereenkomsten met de regionale televisieomroepen

van Karin Brouwers aan minister Sven Gatz
2649 (2016-2017)

Verslag van de gedachtewisseling over het advies van het Vlaams Vredesinstituut over de IJzertoren, bij decreet van 15 juli 2011 erkend als Memoriaal van Vlaamse Ontvoogding en Vrede

namens Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting, verslag door Lieve Maes en Bart Caron
877 (2015-2016) nr. 2
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2