Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik vast lid van de commissie Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Dierenwelzijn en Energie, van de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media en van de commissie voor de opvolging van het Vlaams klimaatbeleid. In de commissie Landbouw en Visserij ben ik plaatsvervangend lid. Sinds 13 oktober 2014 ben ik ook voorzitter van de Interparlementaire commissie van de Nederlandse Taalunie, en dit in een beurtrol met de Nederlandse collega.

Binnen de N-VA-fractie coördineer ik de werkzaamheden van de volksvertegenwoordigers die lid zijn van de commissie Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Dierenwelzijn en Energie. Ikzelf ben vooral bezig met Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening en met water-, lucht- en klimaatbeleid in het bijzonder. Daarnaast heb ik ook aandacht voor algemeen ruimtelijk beleid, Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en het handhavingsbeleid.

In de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media volg ik de mediadossiers op. 

Als plaatsvervangend lid van de commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid werk ik rond het thema Visserij en heb ik oog voor de landbouwdossiers die een link hebben met Leefmilieu.

Als tweede ondervoorzitter van het Vlaams Parlement en lid van het vast en uitgebreid bureau ben ik ook rechtstreeks betrokken bij het dagelijkse bestuur van het Vlaams Parlement.

Ik ben door mijn collega’s in het Vlaams Parlement ook aangeduid als deelstaatsenator. In de Senaat zetel ik in de Commissie voor Institutionele Aangelegenheden en de Commissie transversale aangelegenheden Gewest. Meer informatie over mijn activiteiten vind je op de website van de Senaat
Vanuit de senaat ben ik ook voorzitter van de Interparlementaire Unie België-Nederland.

Hieronder vind je het overzicht van mijn recentste parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, dan kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar jeroen.pouseele [at] n-va.be.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende de nadere regels tot implementatie van de omgevingsvergunning

van Lode Ceyssens, Axel Ronse, Lydia Peeters, Wilfried Vandaele, Koen Van den Heuvel en Bart Nevens
1180 (2016-2017) nr. 1

Motie tot besluit van het op 15 maart 2017 in plenaire vergadering gehouden actualiteitsdebat over de conclusies uit het VMM-rapport betreffende de aanwending van de gemeentelijke saneringsbijdrage op de waterfactuur door de rioolbeheerders

van Tinne Rombouts, Wilfried Vandaele en Gwenny De Vroe
1108 (2016-2017) nr. 1

Amendement op het ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van de rol van de lokale adviescommissie in het kader van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water en van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de invoering van een regulerend kader voor warmte- of koudenetten

van Willem-Frederik Schiltz, Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Tinne Rombouts, Bart Nevens en Wilfried Vandaele
1056 (2016-2017) nr. 2

Recente vragen

Vraag om uitleg over de controle op asbestafbraakwerken

van Wilfried Vandaele aan minister Joke Schauvliege
2272 (2016-2017)

Schriftelijke vraag Definitief beschermde monumenten - Opheffingsbesluiten

van Wilfried Vandaele aan minister Geert Bourgeois (Vraag en antwoord)
249 (2016-2017)

Schriftelijke vraag Emissies landbouwsector - Controle op luchtwassers

van Wilfried Vandaele aan minister Joke Schauvliege (Vraag en antwoord)
492 (2016-2017)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over het standpunt van Vlaanderen ten opzichte van de Waalse overheid die dieren officieel wil erkennen als 'levende wezens met gevoelens'

van Sabine Vermeulen aan minister Ben Weyts
1978 (2016-2017)

Vraag om uitleg over het voornemen van het Waalse Gewest om dieren als wezens met gevoelens te benaderen

van Gwenny De Vroe aan minister Ben Weyts
2000 (2016-2017)

Vraag om uitleg over de hervorming van Mediacademie en het sociaal charter voor de geschreven pers

van Katia Segers aan minister Sven Gatz
2037 (2016-2017)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2