Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik vast lid van de commissie Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Dierenwelzijn en Energie, van de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media en van de commissie voor de opvolging van het Vlaams klimaatbeleid. In de commissie Landbouw en Visserij ben ik plaatsvervangend lid. Sinds 13 oktober 2014 ben ik ook voorzitter van de Interparlementaire commissie van de Nederlandse Taalunie, en dit in een beurtrol met de Nederlandse collega.

Binnen de N-VA-fractie coördineer ik de werkzaamheden van de volksvertegenwoordigers die lid zijn van de commissie Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Dierenwelzijn en Energie. Ikzelf ben vooral bezig met Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening en met water-, lucht- en klimaatbeleid in het bijzonder. Daarnaast heb ik ook aandacht voor algemeen ruimtelijk beleid, Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en het handhavingsbeleid.

In de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media volg ik de mediadossiers op. 

Als plaatsvervangend lid van de commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid werk ik rond het thema Visserij en heb ik oog voor de landbouwdossiers die een link hebben met Leefmilieu.

Als tweede ondervoorzitter van het Vlaams Parlement en lid van het vast en uitgebreid bureau ben ik ook rechtstreeks betrokken bij het dagelijkse bestuur van het Vlaams Parlement.

Ik ben door mijn collega’s in het Vlaams Parlement ook aangeduid als deelstaatsenator. In de Senaat zetel ik in de Commissie voor Institutionele Aangelegenheden en de Commissie transversale aangelegenheden Gewest. Meer informatie over mijn activiteiten vind je op de website van de Senaat
Vanuit de senaat ben ik ook voorzitter van de Interparlementaire Unie België-Nederland.

Hieronder vind je het overzicht van mijn recentste parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, dan kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar jeroen.pouseele [at] n-va.be.

Recent ingediende documenten

Motie tot besluit van het op 15 maart 2017 in plenaire vergadering gehouden actualiteitsdebat over de conclusies uit het VMM-rapport betreffende de aanwending van de gemeentelijke saneringsbijdrage op de waterfactuur door de rioolbeheerders

van Tinne Rombouts, Wilfried Vandaele en Gwenny De Vroe
1108 (2016-2017) nr. 1

Amendement op het ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van de rol van de lokale adviescommissie in het kader van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water en van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de invoering van een regulerend kader voor warmte- of koudenetten

van Willem-Frederik Schiltz, Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Tinne Rombouts, Bart Nevens en Wilfried Vandaele
1056 (2016-2017) nr. 2

Voorstel van resolutie betreffende de aanpassing van het decreet houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten

van Axel Ronse, An Christiaens, Lydia Peeters, Grete Remen, Robrecht Bothuyne en Wilfried Vandaele
1040 (2016-2017) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over het gebruik van glyfosaat en de geloofwaardigheid van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA)

van Wilfried Vandaele aan minister Joke Schauvliege
1918 (2016-2017)

Schriftelijke vraag Dienst Zeevisserij Oostende - Mogelijke herlocatie

van Wilfried Vandaele aan minister Joke Schauvliege (Vraag en antwoord)
433 (2016-2017)

Vraag om uitleg over het uitzenden van programma's van speelgoedfabrikanten op televisie

van Wilfried Vandaele aan minister Sven Gatz
1837 (2016-2017)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de vraag van de VRT om Ketnet te ontdubbelen

van Bart Caron aan minister Sven Gatz
1786 (2016-2017)

Vraag om uitleg over de alarmkreet van het Vlaams Infocentrum Land- en Tuinbouw (VILT) over het behoud van blijvend grasland

van Bruno Tobback aan minister Joke Schauvliege
1673 (2016-2017)

Vraag om uitleg over de rol van Vlaanderen bij de reanimatie van het 'emissions trading scheme' (ETS)

van Johan Danen aan minister Joke Schauvliege
1523 (2016-2017)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2