Beneluxtrein Brussel-Amsterdam verdwijnt

Door Wilfried Vandaele op 9 november 2012, over deze onderwerpen: NMBS, Openbaar vervoer

Wilfried Vandaele (N-VA) heeft een lange ervaring in de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen, onder meer als algemeen secretaris van het Cultureel Verdrag tussen Vlaanderen en Nederland. Vandaag is hij als Vlaams volksvertegenwoordiger (N-VA) ondervoorzitter van de Interparlementaire Commissie voor de Nederlandse Taalunie (IPC). Vandaele stelde voor de IPC een motie op over de afschaffing van de Beneluxtrein, de verbinding Brussel-Amsterdam. De motie werd mede ondertekend door collega’s van andere partijen in Vlaanderen en Nederland.

Na 9 december 2012 zal de zogenaamde 'Beneluxtrein', de verbinding Brussel-Amsterdam, niet meer rijden. Een keer per uur brengt de trein reizigers naar Brussel, Mechelen, Antwerpen, Roosendaal, Dordrecht, Rotterdam, Den Haag, Schiphol en Amsterdam. Na de afschaffing enige jaren geleden van de 'Oostende-Roosendaal', dreigt het wegvallen van de Beneluxtrein het grensoverschrijdende personenverkeer opnieuw moeilijker maken. Dat heeft gevolgen voor de Nederlands-Vlaamse contacten op de verschillende gebieden van de samenleving.

Beroepshalve ging en ga ik sinds 1984 geregeld de grens over. Bijna altijd met het openbaar vervoer. Voor de afschaffing van de verbinding Oostende-Roosendaal had ik om het half uur een vlotte verbinding. Straks, als ook de Beneluxtrein wegvalt, wordt het huilen met de pet op. Ofwel neem je de stoptrein die één keer per uur van Antwerpen naar Roosendaal rijdt en tien keer stopt. Ofwel neem je de snelle Fyra. Die Fyra wordt ingezet op het traject Brussel, Antwerpen, Rotterdam, Schiphol, Amsterdam. Niet handig dus voor wie naar Roosendaal of Den Haag moet. Er zullen voorlopig 10 treinen per dag rijden. Dat betekent dat reizigers soms twee uur moeten wachten op de volgende trein. De betrokken spoorbedrijven, NS en NMBS, willen op termijn 16 treinen per dag, maar daar bestaat nog geen zekerheid over.

Wie de Fyra neemt, moet vooraf reserveren en moet niet rekenen op kortingen (bijvoorbeeld voor studenten). De tarieven liggen 30 tot 140 procent hoger dan voor de Beneluxtrein.

Verschraling

In een vorig leven zat ik mee aan tafel om overeenstemming te zoeken tussen de Nederlandse en Vlaamse natuur- en milieuverenigingen over het traject voor de Hoge Snelheidstrein. Het argument waarvoor die verenigingen toen gevoelig waren, was dat de snelle trein het vliegtuigverkeer zou terugdringen en dus goed was voor het milieu. Het opheffen van de Beneluxtrein zal dat alvast niet zijn. De verleiding wordt immers groot om toch maar de auto te nemen in de plaats van een trein waar je op voorhand voor moet reserveren, die niet frequent rijdt, niet stopt waar je zijn moet, en bovendien erg duur uitvalt.

Wij kunnen niet anders dan de afschaffing van de Beneluxtrein betreuren. Het is een nieuwe stap in de verschraling van het grensoverschrijdend openbaar vervoer tussen Nederland en Vlaanderen. Tussen inwoners van beide landen bestaan nochtans tal van contacten, op alle mogelijke terreinen van de samenleving. Maar voor heel wat Vlamingen die met Nederland samenwerken, of die in Nederland werken, of voor toeristen, wordt het straks moeilijker en duurder om de grens over te geraken.

Oplossingen

Het is de plicht van de betrokken overheden en de spoorbedrijven NS en NMBS om snel met oplossingen te komen die een vlot, comfortabel en betaalbaar grensoverschrijdend reizen tussen Nederland en Vlaanderen waarborgen.

Het behoud van een 'gewone' trein, die minimaal een keer per uur de grens over gaat tussen Antwerpen en Roosendaal, en met goede verbindingsmogelijkheden met de rest van het net, is een deel van de oplossing.

Voor de Fyra zou de reserveringsplicht moeten verdwijnen, moeten er lagere tarieven komen, inbegrepen de gangbare kortingen (bijvoorbeeld voor jongeren).

In een brief aan de Tweede Kamer zegt de Nederlandse staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu M.H. Schultz van Haegen dat er wel een tussenoplossing kan komen, maar dat België daarvoor moet mee betalen.

Het dossier van de Beneluxtrein versterkt ons standpunt dat Vlaanderen dringend een grotere greep moet krijgen op de spoorwegen. Nu worden er zaken beslist die zeer ingrijpend zijn voor Vlaanderen, zonder dat wij daar een vinger in de pap hebben.

Wij hebben een zeer intensieve samenwerking met Nederland, wij hebben daar zelfs internationale verdragen en afspraken over gemaakt, zoals het Taalunieverdrag en het Cultureel Verdrag, maar vervolgens maken we het moeilijk om bij elkaar te geraken.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is