Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Wilfried Vandaele op 10 januari 2023

De Haan besliste te veranderen van distributienetbeheerder en over te stappen van Gaselwest naar Imewo, beide onder de paraplu van Fluvius.  Daardoor wordt de factuur voor de consument vanaf 2025 iets lager. Door dat te doen, verliest de gemeente zelf wel aan inkomsten, omdat Imewo minder …

Door Wilfried Vandaele op 23 december 2022

Traditioneel geeft de voorzitter van de grootste fractie in het Vlaams Parlement een dankwoord op het einde van de parlementaire werkzaamheden van het jaar. Bekijk het dankwoord hier Bekijk de compilatie op VRT NWS …

Door Wilfried Vandaele op 16 november 2022

De gemeente De Haan ving sinds het begin van de oorlog in Oekraïne heel wat vluchtelingen op in hotel 't Bosje. Omdat deze intussen bijna allemaal andere huisvesting gevonden hebben, sluit de crisisopvang nu haar deuren.  Op 15 november beëindigde de gemeente De Haan het huurcontract met hotel ’t …

Door Wilfried Vandaele, Inez De Coninck op 9 november 2022, over deze onderwerpen: Leefmilieu

De commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement keurde twee decreten goed rond de bouwshift. Meer dan 12.000 ha open ruimte, bestemd als woonreservegebied, wordt zo gevrijwaard. Met instrumentendecreet introduceert de Vlaamse Regering ook een systeem dat zorgt voor een correcte vergoeding van …

Door Valerie Van Peel, Louis Ide, Wilfried Vandaele op 27 oktober 2022, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg, Artsen

Federale oppositiepartij N-VA stapt naar het Grondwettelijk Hof tegen de regeling van minister Frank Vandenbroucke rond de artsenquota. “Met deze regeling institutionaliseert Vivaldi het enorme onevenwicht tussen het aantal artsen aan Franstalige en Vlaamse kant, terwijl de factuur van de …

Door Wilfried Vandaele op 21 oktober 2022

Goed nieuws voor De Haan: na jaren komt er eindelijk een oplossing voor de verkrotte panden in de Leopoldlaan.   De erfgoedpanden Leopoldlaan 6 en 8 in de als dorpsgezicht beschermde Concessie van De Haan staan al jaren te verkrotten. Een doorn in het oog van het gemeentebestuur, van de inwoners …