Boete van 10 miljoen euro voor België: als Vlaanderen geen schuld treft moet het niet betalen

Door Wilfried Vandaele op 17 oktober 2013, over deze onderwerpen: Afval

Het Europees Hof van Justitie besliste vandaag om België een boete van 10 miljoen euro en een dwangsom van 4.722 euro per dag op te leggen omdat de waterzuivering in de drie gewesten niet aan de EU-richtlijn voldoet.

De bevoegdheid voor het behandelen van afvalwater is echter een bevoegdheid van de gewesten, niet van de federale overheid. Daarom rijst de vraag of België de factuur zal doorschuiven naar de gewesten, en zo ja volgens welke verdeelsleutel.

Nu de tekst van het arrest van het Europese Hof met betrekking tot de waterzuivering bekend is, blijkt immers dat het Hof vindt dat Vlaanderen op het ogenblik van de dagvaarding volledig beantwoordde aan de Europese richtlijn.

Als er dus boetes komen en de gewesten hebben boter op het hoofd, dan moeten zij hun verantwoordelijkheid nemen.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is