Burgemeester Vandaele verzet zich tegen hoogspanningskabels in De Haan

Door Wilfried Vandaele op 22 maart 2022

Eerstdaags moet Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) een beslissing nemen over Ventilus, de hoogspanningslijn die de energie van de windturbineparken op zee aan land moet brengen. Ventilus moet een verbinding worden van 6 GW tussen de Stevinlijn in Brugge en het hoogspanningsstation van Avelgem. Tegen die lijn rijst in West-Vlaanderen scherp protest.

Om na te gaan waar de kabels uit zee best aan land komen, werden de voorbije jaren boringen en bodemonderzoek uitgevoerd. Die leverden 3 mogelijke aanlandingsplaatsen op: Oostende, De Haan, en Zeebrugge.

Wilfried Vandaele, burgemeester van De Haan en fractieleider van de N-VA in het Vlaams parlement, had over het dossier al herhaaldelijk overleg het kabinet van minister Demir.

Wilfried Vandaele: “De Haan-Vosseslag is een van de plaatsen waar bodemonderzoeken en boringen zijn uitgevoerd om de kabels eventueel daar aan land te brengen. De kabels zouden onder de duinen gelegd worden via een onderboring en vervolgens ondergronds door de velden lopen tot aan de Brugse Baan (de weg Oostende-Brugge). Aangezien de kabels op ons grondgebied hoe dan ook ondergronds zouden lopen, is er geen vrees voor de volksgezondheid, zoals die wel bestaat in de gemeenten waar de kabels bovengronds lopen. Maar voor onze gemeente biedt zo’n aanlanding geen enkele meerwaarde, integendeel. In onze gemeente hebben we ook geen industrie die gebruik kan maken van die extra elektriciteit.Het gaat al bij al toch om ingrijpende werken, waar wij als gemeente enkel de lasten en geen lusten van hebben”.

Ik dring er bij de minister op aan om niet in De Haan-Vosseslag aan land te komen, maar bv. in Zeebrugge. Daar liggen er immers al heel wat kabels voor de bestaande Stevinlijn. Ook Oostende was vragende partij, om de energie daar deels om te zetten in waterstof, maar ik begrijp van Elia dat Oostende niet langer in aanmerking komt als aanlandingsplaats omdat het technisch moeilijk blijkt”, aldus Vandaele.

Reportage Focus-WTV

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is