Concessie in De Haan: strenge regels blijven

Door Wilfried Vandaele op 11 oktober 2019, over deze onderwerpen: Ruimtelijke ordening

De gemeenteraad van De Haan herbevestigde unaniem de strenge bouwregels voor de Concessie, de bekende villawijk in het centrum van De Haan.

Burgemeester Wilfried Vandaele, bevoegd voor Ruimtelijke Ordening: “Hiermee geven alle partijen het signaal dat zij de Concessie willen bewaren in haar huidige vorm. Dat is belangrijk, zeker nu de discussie over hoogbouw aan de kust opnieuw oplaait”.

Sinds enige tijd zijn er op Vlaams niveau nieuwe regels die mogelijkheden bieden aan gemeenten om, waar de gemeente dat verantwoord acht, af te wijken van een Bijzonder Plan van Aanleg als dat meer dan 15 jaar oud is. Vandaele: “In de praktijk gaan promotoren er al te gemakkelijk van uit dat die afwijkingen een recht zijn, geen uitzondering”. Om dat te counteren, liet Wilfried Vandaele voor de parlementsverkiezingen van mei in het Vlaams parlement een wijziging stemmen aan het decreet. Daardoor kan een gemeenteraad die “oude” BPA’s herbevestigen, waardoor die afwijkingsmogelijkheid niet meer geldt.

Het BPA Concessie dateert van 2004. Vandaele: “we voelden dat de druk toenam op dat BPA. Er kwamen voorstellen om appartementsgebouwen op te richten op plaatsen waar dat volgens het BPA niet kan. Dat De Haan geen hoogbouw kent, is precies de belangrijkste toeristische troef van onze gemeente. We mogen de kip met de gouden eieren niet slachten!”

Met de herbevestiging van het BPA Concessie is De Haan opnieuw koploper wat de ruimtelijke ordening en het behoud van het erfgoed betreft. Wilfried Vandaele: “wij zijn de eersten die gebruik maken van de nieuwe regel in het decreet en een oud BPA herbevestigen”.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is