De Haan wil energiefactuur inwoners lichter maken

Door Wilfried Vandaele op 17 september 2022

De gemeenteraad van De Haan keurde gisteren eenparig het plan van burgemeester Wilfried Vandaele goed om voor de distributie van gas en elektriciteit over te stappen van Gaselwest naar Imewo op voorwaarde dat Oostende en Bredene meewerken.

Al sinds jaar en dag is De Haan voor het beheer van het distributienet (buizen en kabels) voor gas en elektriciteit aangesloten bij Gaselwest. Het Vlaams parlement besliste dat er grotere aaneengesloten werkingsgebieden moeten komen met dezelfde speler. Dat biedt De Haan de kans om over te stappen naar een andere distributeur, nl. Imewo. Dat zou een gemiddelde klant zo’n 40 euro per jaar besparen, maar voor ondernemingen die veel verbruiken, een bakker bv., zou het voordeel veel groter zijn. In tijden van torenhoge energiefacturen, zou dat welkom zijn. Wat voor de inwoners een goede zaak is, is voor de gemeentekas echter een fors verlies. Op 6 jaar tijd zou De Haan 798.000 euro aan inkomsten verliezen (133.000 euro per jaar). Gaselwest betaalt immers meer dividenden aan de gemeenten dan Imewo.

Er is nog een belangrijk hoofdstuk aan dit verhaal: als De Haan bij Gaselwest blijft, moeten Oostende en Bredene overstappen van Imewo naar Gaselwest. Het Vlaamse decreet laat immers niet toe dat er “eilanden” zijn, en Bredene en Oostende worden dat als De Haan niet overstapt naar Imewo. Dat zou dus betekenen dat de inwoners van Oostende en Bredene een hogere factuur zouden krijgen. Burgemeester en Vlaamse volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele deed daarom een voorstel aan zijn collega’s van Oostende en Bredene:  De Haan is bereid om over te stappen van Gaselwest naar Imewo op voorwaarde dat Oostende en Bredene, die hier baat bij hebben omdat de factuur van hun inwoners anders stijgt, het gat in de begroting van De Haan helpen dichtrijden.

De Haan is bereid de helft van het verlies zelf te dragen als de beide andere betrokken gemeenten de andere helft voor hun rekening nemen, bijvoorbeeld op basis van de verdeelsleutel ‘aantal inwoners’.

Oostende telt 72.000 inwoners en Bredene 18.000. Hiermee rekening houdend, komen we aan de volgende verdeling:
Oostende staat 53.200 euro/jaar af aan De Haan, of 318.000 euro over de legislatuur 2025-2030.
Bredene staat 13.300 euro/jaar af aan De Haan, of 79.800 euro over de legislatuur 2025-2030.

Wilfried Vandaele: “het overleg met collega Bart Tommelein van Oostende leidde inmiddels tot een akkoord dat ook al in het Oostendse schepencollege werd besproken. Bredene kwam echter nog niet over de brug. Ik kan me echter niet voorstellen dat het gemeentebestuur van Bredene zijn inwoners een hogere factuur wil voorschotelen door te weigeren die kleine compensatie aan De Haan te betalen. Als dat toch zo zou uitdraaien, dan kunnen wij niet anders dan gewoon bij Gaselwest te blijven. De wereldwijde crisis waarin we ons bevinden, is immers ook voor onze gemeentefinanciën een zeer zware dobber. Een minder inkomst van pakweg 800.000 euro op een bestuursperiode, kunnen we niet zomaar opvangen”.

Vandaele onderhandelde ook met Fluvius, dat de distributienetbeheerders overkoepelt. Mathieu Delbarge, gemeenteraadslid, gewezen schepen van De Haan en bestuurder bij Fluvius: “De Raad van Bestuur van Fluvius heeft zich deze week akkoord verklaard met de voorgestelde regeling en zal alles op muziek zetten zodra de drie gemeenteraden hun akkoord hebben gegeven. De dividenden uit elektriciteit van Fluvius worden momenteel gebruikt om onze openbare verlichting over te schakelen naar veel energiezuiniger LED-verlichting. Al 23% van onze lichtpunten zijn momenteel LED. Omdat we niet willen dat een verlaging van de dividenden de verledding zou afremmen, heeft Fluvius beslist dat ook de dividenden uit gas hiervoor gebruikt mogen worden”.

Burgemeester Wilfried Vandaele: “Ik hoop dat de collega’s van Bredene nu heel snel beslissen om mee te gaan in dit verhaal. Dan gaat de factuur voor de Bredenaars niet omhoog en gaat die voor de Hanenaars naar beneden. Een goede zaak dus voor de inwoners van beide gemeenten”.

 

Reportage Focus-WTV

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is