De warrelnetten worden onder druk van Europa verboden, om de bruinvis te beschermen.

Door Wilfried Vandaele op 23 oktober 2014, over deze onderwerpen: Leefmilieu, Visserij

Vandaag overhandigen actievoerders van vier organisaties, waaronder Natuurpunt, een petitie met 22.000 handtekeningen aan de minister van Omgeving en Natuur, Joke Schauvliege (CD&V). Zij krijgen de steun van tv-figuur Tom Waes. Met de petitie vragen ze een verbod op het gebruik van kieuw- en warrelnetten door hobbyvissers aan het Noordzeestrand.

De minister zal hen goed nieuws brengen. Zij heeft een besluit klaar waarin het verbod is opgenomen. Het wordt in november aan de regering ter goedkeuring voorgelegd.

Warrelnetten zijn lange netten die verticaal in het water hangen. Sportvissers gebruiken ze in het voorjaar om tong te vangen. Maar in dat seizoen komt de bruinvis op diezelfde tong jagen in het water nabij het strand. Bruinvissen zijn in weerwil van hun naam zoogdieren, verwant met de dolfijn. Zij staan als kwetsbaar gecatalogeerd, hoewel de populatie in onze kant van de Noordzee toeneemt.

Soms worden ze dood aangetroffen op de kustlijn. In een tiende tot een derde van de gevallen is dat het gevolg van 'bijvangst'. De dieren zijn in de vissersnetten verstrikt geraakt en verdronken.

De Europese Commissie had ons land in juli nog op de vingers getikt wegens het uitblijven van maatregelen ten gunste van dit beschermde zeezoogdier. Er zat dus druk op de ketel.

Tot nog toe konden de kustgemeenten nog elk afzonderlijk een toelating geven voor warrelnetvisserij. Met het Vlaamse verbod is dat verleden tijd.

Het verbod was opgenomen in het regeerakkoord. Schauvliege zegt tevreden te zijn 'dat er hiermee een evenwicht is gevonden tussen hobby, de visserij, en de bescherming van een kwetsbaar zeezoogdier.'

Wilfried Vandaele (N-VA), Vlaams parlementslid en gemeenteraadslid in De Haan, ijverde al jaren voor de maatregel. Hij is blij met het verbod en niet alleen voor de bruinvis. 'Ook voor surfers en zwemmers kunnen de netten een gevaar vormen.'

Vandaele beklemtoont dat het niet de bedoeling is de strandvissers hun hobby af te nemen. 'Er bestaan tal van andere soorten netten, waar ze wel mee kunnen blijven vissen. Die vragen wat meer werk, maar de echte hobbyvisser, die het niet doet om zoveel mogelijk vis te vangen en door te verkopen, kan daar geen probleem mee hebben.'

De sportvissers zijn tegen een verbod gekant en voelen zich ten onrechte geviseerd. Zij voeren aan dat ook de beroepsvisserij slachtoffers maakt en dat ze al strikt gereglementeerd zijn.

De Standaard, 23 oktober 2014

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is