Digitale info-avonden in De Haan

Door Wilfried Vandaele op 19 april 2021, over deze onderwerpen: Lokaal beleid, Lokaal Bestuur

Het gemeentebestuur van De Haan organiseert 5 digitale inspraakvergaderingen voor haar inwoners. Het bestuur wil zo inzetten op een goede communicatie met de bevolking en hen inspraak geven in de beleidskeuzes in hun gemeente.

In 2019 organiseerde het - toen nieuwe - gemeentebestuur van De Haan, onder het motto “uw burgemeester luistert”, verschillende inspraakavonden. Het schepencollege ging langs in de wijken en deelgemeenten, om van gedachten te wisselen met de inwoners. Ze wilden zo inzetten op een betere communicatie tussen het gemeentebestuur en de bevolking en in hun toekomstige beleidskeuzes rekening houden met de bezorgdheden van de inwoners. Tijdens deze inspraakavonden werden de beleidsplannen aan de bewoners voorgelegd, die op hun beurt de kans kregen om vragen te stellen en eventuele bezorgdheden te uiten.

Twee jaar later vindt het bestuur dat het tijd is om een tussentijdse balans op te maken. Daarom worden opnieuw inspraakavonden georganiseerd, zij het - hoe kan het ook anders in deze coronatijden - digitaal. Inwoners van de verschillende wijken en deelgemeenten zullen dus van thuis uit de inspraakavond kunnen meevolgen.

Het schepencollege zal een stand van zaken geven met betrekking tot de grote thema’s binnen hun beleid en de verwezenlijkingen van de voorbije jaren. De bewoners krijgen ook opnieuw de kans om vragen te stellen aan hun bestuur.

● maandag 19 april: De Haan-centrum
● donderdag 22 april: Wenduine
● maandag 26 april: Vosseslag
● maandag 3 mei: Harendijke
● donderdag 6 mei: Klemskerke - Vlissegem

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is