Eindelijk akkoord over bescherming zonevreemde bossen

Door Wilfried Vandaele op 2 december 2015, over deze onderwerpen: Leefmilieu
Eindelijk akkoord over bescherming zonevreemde bossen

De N-VA heeft samen met de andere Vlaamse meerderheidspartijen een akkoord bereikt over de bescherming van de meest waardevolle zonevreemde bossen. Doordat die niet in natuurgebied liggen maar bijvoorbeeld in een woonzone, industrie- of zelfs landbouwgebied, konden ze nog steeds gekapt worden. “Daar komt nu een einde aan”, zegt Vlaams Parlementslid Wilfried Vandaele, die er eerder al in slaagde om de historische poldergraslanden te beschermen.

Vlaanderen is een van de bosarmste regio’s van Europa. Slechts 185.000 hectare of 13 procent van ons grondgebied is bebost. Daarvan is 63.000 hectare niet goed beschermd. De Vlaamse Regering besliste eerder al extra beschermingsmaatregelen te nemen voor de meest waardevolle bossen, met een totale oppervlakte van 12.500 hectare. Maar een concrete uitwerking was er nog niet.

Het Vlaams Parlement heeft nu zelf een initiatief genomen. “De bescherming van die bossen staat al jaren op de agenda en staat ook in het regeerakkoord. Nu hebben we eindelijk een oplossing”, vertelt Vandaele, die zich ook in dit dossier weer vastbeet en een consensus vond.

Wetenschappelijke kaart

De regering zal een wetenschappelijke kaart opstellen waarop de waardevolle bossen staan aangeduid. Daarna volgt een openbaar onderzoek. “Tijdens dat onderzoek kunnen eigenaars bezwaar indienen. Na de definitieve bescherming treden mechanismen voor compensatie en schadevergoeding in werking”, verduidelijkt Vandaele. “Voor ons is het bijzonder belangrijk dat er reeds een voorlopige bescherming geldt zodra de kaart is opgemaakt.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is