Er is de mogelijkheid voorzien om te heronderhandelen over de lopende beheersovereenkomst.

Door Wilfried Vandaele op 4 november 2014, over deze onderwerpen: Media, Openbare omroep

Met de vraag van de Raad van Bestuur van de VRT om de arbitragecommissie bijeen te roepen over de besparingen bij de openbare omroep, wordt "een etappe overgeslagen". Dat heeft Vlaams minister van Media Sven Gatz woensdag in het Vlaams Parlement geantwoord op een vraag van N-VA-parlementslid Wilfried Vandaele. De juridische dienst van de omroep bekijkt de kwestie.

Eerder deze week formuleerde de Raad van Bestuur van de VRT kritiek op de geplande besparingen bij de openbare omroep. Die besparingen zouden raken aan wederzijdse engagementen die zijn opgenomen in de beheersovereenkomst die nog loopt tot 2016.

De Raad van Bestuur van de VRT riep zijn gedelegeerd bestuurder op de arbitragecommissie bijeen te roepen. Die commissie bestaat uit een voorzitter aangeduid door het Vlaams parlement, twee leden van de Vlaamse regering, de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder van de VRT. De commissie wordt volgens de beheersovereenkomst enkel opgericht "in het geval een van de partijen manifest zijn engagement niet zou nakomen".

N-VA-parlementslid Wilfried Vandaele vindt de oprichting van zo'n arbitragecommissie echter niet nodig. "Er is de mogelijkheid voorzien om te heronderhandelen over de lopende beheersovereenkomst. Die heronderhandeling zou een meer logische en vanzelfsprekende stap zijn", aldus Vandaele, die ook vreest dat de weg via de arbitragecommissie kan uitmonden in een "politiek spelletje".
Open Vld-minister Gatz volgt de inschatting van Vandaele. Volgens Gatz voorziet de lopende beheersovereenkomst namelijk perfect de mogelijkheid tot heronderhandeling bij "ingrijpende wijzigingen" bijvoorbeeld in de "financiële engagementen" van de regering. Door onmiddellijk de bijeenroeping van de arbitragecommissie te vragen, zou aldus "een etappe worden overgeslagen", meent Gatz.

Door alle contacten en gesprekken is er volgens de mediaminister nu eigenlijke "de facto" al sprake van een heronderhandeling van de beheersovereenkomst en is een arbitragecommissie wat hem betreft "nog niet aan de orde". "Bedoeling is vooral om in een constructieve dialoog met de VRT tot een vergelijk te komen en ik ben ervan overtuigd dat we er samen uit zullen raken."

Belga, 1 oktober 2014

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is