Erfgoedpluim De Haan

Door Wilfried Vandaele op 1 mei 2020, over deze onderwerpen: Onroerend erfgoed

Op voorstel van burgemeester Wilfried Vandaele, tevens bevoegd voor Onroerend Erfgoed, besloot de gemeenteraad van De Haan met eenparigheid een “erfgoedpluim” in te stellen. Daarmee wil de gemeente mensen een schouderklopje geven die hun erfgoedpand volgens de regels van de kunst hebben gerestaureerd. Het zal daarbij in de praktijk haast altijd gaan over beschermde monumenten, panden in een beschermd dorpsgezicht (zoals de Concessie) of panden op de “Inventaris van Bouwkundig Erfgoed”. Die laatste gebouwen zijn niet beschermd, maar wel waardevol.

Aan de “erfgoedpluim” is geen geldbedrag verbonden. De mensen krijgen wel een bordje dat ze aan hun gevel kunnen bevestigen.

Leden van het schepencollege, de gemeenteraad, de cultuurraad en de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening kunnen voorstellen doen, maar het is het Schepencollege dat beslist over de toekenning.

Burgemeester Wilfried Vandaele: “Er komen natuurlijk veel panden in aanmerking om de pluim te krijgen, maar als we de waarde van de erkenning niet willen uithollen, moeten we toch omzichtig te werk gaan, een strenge selectie maken, en de pluim niet te vaak uitreiken.

Zodra de coronabeperkingen voorbij zijn wil De Haan de erfgoedpluim een eerste keer uitreiken.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is