Gedaan met politieke spelletjes, we moeten nu samenwerken

Door Wilfried Vandaele op 8 januari 2019

De nieuwe burgemeester is klaar voor zijn nieuwe job. "Ik ken de gemeentepolitiek, dus ik ben voldoende klaar om inhoudelijk een doorstart te kunnen nemen. Maar er zitten wel elementen in het burgemeesterspakket waar ik toch eens goed naar moet kijken. Ik denk dan vooral aan het thema veiligheid, met de brandweer en politie en noodplanning. Ik had hierover trouwens al een eerste gesprek met de gouverneur. De Haan heeft blijkbaar al jaren geen noodoefening meer gehouden, hoewel dat eigenlijk elk jaar moet gebeuren. We moeten dus zorgen dat we in orde zijn. Onze gouverneur is een oud-collega van me in het Vlaams parlement en we zijn vast van plan goed samen te werken. Ik word ook voorzitter van het politiecollege voor de zone Bredene-De Haan. Ik had hierover ook al een korte babbel met collega Steve Vandenberghe van Bredene."

Vertrouwen

Vandaele is nog altijd parlementslid en wil dat ook blijven. Toch gaf hij ook enkele posities op voor de burgemeesterssjerp. "Na mei zien we wel wat er zal gebeuren in het parlement, maar de senaat laat ik al vallen. Ook een aantal andere functies binnen de politiek zal ik stopzetten. Zo krijg ik meer tijd voor de gemeente. Naast de politiek heb ik geen andere bezoldigde functies, dus daar moet ik hoe dan ook geen tijd in steken. Ik zal me dus voldoende vrij kunnen maken voor het burgemeesterschap. Het zal wel belangrijk zijn dat het vertrouwen in het gemeentehuis, ook onder de personeelsleden, terugkomt."

Overhaaste beslissingen

Vandaele had de voorbije jaren heel wat kritiek op het beleid en ook de voorbije maanden werden nog beslissingen genomen waar hij niet meer akkoord is. "Het vorige bestuur heeft de laatste maanden jammer genoeg nog heel wat ingrijpende beslissingen genomen. Kort voor de verkiezingen werd nog besloten een clubhuis te bouwen voor de hondenclub. Kostprijs: 430.000 euro. Dat is niet op de gemeenteraad gekomen omdat het bestuur het gebouw op sluikse wijze laat optrekken door Farys. Niet dat we iets tegen de hondenclub hebben, maar dit is niet de juiste manier om beslissingen te nemen. Voor evenementen, publiciteit, eindejaarsactiviteiten... is er de voorbije maanden meer dan 250.000 euro meer uitgegeven dan in de begroting gepland was. Er is dus geld uitgegeven dat er niet was. Ik vind dat allemaal geen goede manier van werken. We moeten hier niet naar de 'goeie' of de 'slechte' zoeken, het is een gevolg van politieke spelletjes en opbod tussen de ruziënde leden van het schepencollege", beseft Vandaele.

Verantwoordelijkheid

De N-VA'er wil de boeg dan ook omgooien. "Er moet een andere manier van werken komen in het gemeentebestuur. We moeten als één ploeg werken. Samen beslissingen nemen en samen ook de verantwoordelijkheid daarvoor opnemen. Ik hoop dat dit lukt, maar daarvoor heb ik de medewerking nodig van alle schepenen", gaat de burgemeester verder. "Ik wil ook een betere dienstverlening voor de burger, die bijvoorbeeld binnen de 24 uur een reactie moet krijgen als hij een vraag stelt aan de gemeente. Ook dat kan ik niet alleen: daarvoor heb ik de medewerking nodig van de personeelsleden. Ik heb ondertussen ook met verschillende overheden en diensten gesproken en die verwachten van ons ook een professionelere werkwijze dan in het verleden het geval was."

Rel

Ondanks het voornemen om politieke rust te brengen, was de eerste rel eigenlijk al een feit. "Er worden nog altijd politieke spelletjes gespeeld. De klacht van Bewust bijvoorbeeld bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen was te gek voor woorden. Eisen dat de stemmen herteld zouden worden omdat er een blanco kiesbrief op straat gevonden werd en omdat het stemmenverschil tussen de partijen klein is, was gewoon belachelijk. Dat heeft de Raad ook gezegd. Ondertussen hebben we wel meer dan een maand verloren. Ik wil open communiceren met de bevolking en de collega's in de gemeenteraad. Ik reik de hand aan iedereen, van meerderheid en oppositie, om er samen de schouders onder te zetten. Ik kan begrijpen dat Bewust de eerste maanden zal tegenwerken - dat is een menselijke reactie -, maar ik hoop dat ze erin slagen de knop om te draaien en positief mee te werken."

 

Het Laatste Nieuws, 4 januari 2019

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is