Gemeenteraadsverkiezingen De Haan: Vandaele en Cattrysse bundelen krachten

Door Wilfried Vandaele op 6 februari 2018

Enige tijd geleden riep Wilfried Vandaele, Vlaams volksvertegenwoordiger en senator (N-VA), op om in De Haan de krachten te bundelen. “De bevolking ziet met lede ogen aan hoe onenigheid binnen het schepencollege verhindert dat er beleid wordt gevoerd ”, vond Vandaele. Hij riep op om over de partijgrenzen heen te werken aan de toekomst van de gemeente en een lange termijnvisie uit te tekenen.

Een nieuw project

Rudi Cattrysse, eerste schepen (Bewust), nam de uitgestoken hand alvast aan. Cattrysse: “Wilfried Vandaele en ikzelf hadden enkele goede gesprekken en we besloten samen onze schouders te zetten onder een nieuw project voor onze gemeente”.
Volgens Cattrysse en Vandaele staat de gemeente voor enkele grote uitdagingen: “Het toerisme is de motor van onze plaatselijke economie. We moeten dus aantrekkelijk blijven voor de toeristen en tweede verblijvers, maar we moeten ook oog hebben voor de behoeften van onze eigen inwoners”, klinkt het.  Die lijken soms moeilijk te verzoenen. Het gaat dan over voldoende evenementen aan de ene kant, en rust aan de andere kant. Om betaalbaar wonen voor de eigen jonge mensen en toch voldoende aanbod voor de tweede verblijvers. Om de ouder wordende bevolking op de best mogelijke manier op te vangen, en tegelijk kansen te bieden voor jonge gezinnen.
Rudi Cattrysse: “Wilfried Vandaele en ikzelf hebben destijds samen in het schepencollege gezeteld en de samenwerking was toen prima. Ook daarna hebben we altijd goede contacten onderhouden. Nu pakken we samen de koe bij de hoorns.”

Elkaar aanvullen

Eigenlijk vullen wij elkaar uitstekend aan”, zeggen beiden.
Rudi Cattrysse: “Wilfried kom je niet elke dag op café tegen, maar hij heeft een sterke dossierkennis en de broodnodige contacten op het hogere niveau. En een pak ervaring”.
Vandaele is al 5 jaar senator en 9 jaar Vlaams volksvertegenwoordiger, was 15 jaar lang provincieraadslid en zetelt dit jaar 30 jaar in de gemeenteraad van De Haan. Hij was ook 7 jaar schepen.
Rudi Cattrysse is iemand met een politieke stamboom die tot ver buiten de gemeentegrenzen bekend is: zijn vader Ivan was 20 jaar lang burgemeester in De Haan. Rudi zetelt ook al sinds 2012 in de gemeenteraad en is al 8 jaar schepen. Hij is iemand die veel onder de mensen komt en naar hen luistert.
Wilfried Vandaele: “Rudi is de sympathieke, vlotte jongen die op de dansvloer springt. Zelf ben ik veeleer een stijve hark. Maar op vergaderingen houden we er samen de sfeer in”.

Rudi: “We hebben behoefte aan een sterke ploeg die eensgezind en in een vriendschappelijke sfeer aan de toekomst timmert. Wij vullen elkaar aan en daardoor alleen al vormen wij een sterk team”.
Vandaele ging  destijds vanuit de oppositie vaak scherp in discussie met vader Ivan Cattrysse, de toenmalige burgemeester. Maar er was ook waardering over en weer, en het was Ivan Cattrysse die Vandaele vanuit de oppositie in het schepencollege opnam toen hij zelf stopte als burgemeester. “Ik heb dat gebaar van Ivan altijd gewaardeerd”, zegt Vandaele. 

Sommigen beweren dat Rudi Cattrysse weggaat bij Bewust omdat hij per se burgemeester wil worden. Cattrysse ontkent dat: “Dat ik alleen uit zou zijn op de sjerp, is een flauwe roddel. En die is makkelijk te ontkrachten: de afspraak is dat Wilfried de lijst trekt en zo mogelijk burgemeester wordt. Ikzelf zal de lijst duwen. Daarmee is het voor iedereen duidelijk dat ik niet voor mezelf rij, maar voor de groep”.

Andere namen?

Wilfried Vandaele en Rudi Cattrysse gaan de komende weken voortwerken aan hun lijst en afspraken maken met de kandidaten. Ze willen momenteel geen andere namen bekendmaken.
Beiden zeggen wel dat ze een zeer sterke lijst zullen voorstellen, met bekende politici en met nieuwe mensen. 
Ook de naam van de lijst blijft nog geheim. Zeker is dat de N-VA de lijst zal steunen, alsook SAMEN, de groep onafhankelijken die al sinds jaar en dag samenwerkt met Vandaele. Rudi Cattrysse brengt dan weer mensen mee uit zijn achterban.

Reportage Focus-WTV 5 februari 2018

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is