Groot probleem als federaal opbrengst 800MHz niet deelt met gemeenschappen

Door Wilfried Vandaele op 20 maart 2013, over deze onderwerpen: Federale begroting, Media

Om de regio’s te dwingen het gat in de federale begroting te helpen dichtrijden, overweegt de federale regering de opbrengst van de veiling van de 800 megahertzband volledig voor zich te houden. Vlaams parlementslid en senator Wilfried Vandaele (N-VA) voert al meer dan een jaar strijd opdat de gemeenschappen het deel van de koek zouden krijgen waar ze recht op hebben.

Vandaag is Vlaanderen bevoegd voor 'media' of omroep (radio, televisie, video), de federale overheid voor telecommunicatie. Die twee gaan echter steeds meer door elkaar lopen, en het aandeel van media (het bekijken van internetfilmpjes op gsm of iPad bijvoorbeeld) neemt toe. 

De verkoop van de licentie voor de 800 Mhz-band voor een periode van 15 of 20 jaar zal naar schatting 270 tot 360 miljoen euro opbrengen. De federale overheid bereidt deze veiling voor, maar voor de N-VA staat het buiten discussie dat ook de gemeenschappen hier een deel van moeten krijgen. Zij zijn immers bevoegd voor 'omroep' en het aandeel daarvan op de 3G- en 4G-netwerken zal de komende jaren naar alle waarschijnlijkheid flink toenemen. 

In het Vlaams Parlement vroeg ik, ondertussen nu al meer dan een jaar geleden, aandacht voor dit dossier. De collega’s van andere partijen hoorden het toen in Keulen donderen. Sindsdien stelde ik herhaaldelijk vragen aan minister Ingrid Lieten in het Vlaams Parlement en aan vice-premier Johan Vande Lanotte in de Senaat. Beiden deelden het standpunt dat de opbrengst gedeeld moet worden. Over de precieze verdeelsleutels en bedragen bestond wel nog discussie. 

Probleem

Nu de federale regering echter het volledige bedrag inschrijft in de federale begroting, stelde ik opnieuw vragen aan de ministers Lieten en Vande Lanotte. Mocht de federale regering terug komen op de toezegging dat ook de gemeenschappen een deel van de opbrengst krijgen, dan rijst er mijns inziens een probleem. Een groot probleem.

Op 6 maart werd het dossier besproken op het Overlegcomité tussen de federale regering en de Vlaamse regering. De coalitiepartners in de Vlaamse regering zitten op dezelfde golflengte. De Vlaamse, Franse en Duitstalige gemeenschappen delen trouwens dezelfde mening. De federale regering echter bleek moeite te hebben om te delen met de gemeenschappen. De Raad van State moet nu uitsluitsel geven.

Voor de N-VA is het zonneklaar dat het hier om een gedeelde bevoegdheid gaat tussen de federale overheid en de gemeenschappen. Als de federale overheid veilt zonder af te spreken met de Vlaamse Regering, kan de Vlaamse Regering volgens ons elke beslissing of licentietoekenning aanvechten. Dat is niet onze bedoeling want dat creëert rechtsonzekerheid voor de kopers van de licenties en dat zal de waarde doen dalen. Wij willen voor de veiling liever een samenwerkingsakkoord tot stand zien komen waarbij ook een verdeelsleutel voor de opbrengsten wordt afgesproken. Als federaal het daar niet mee eens is, moet Vlaanderen de hakken in het zand zetten.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is