"Ik kan toch geen verlof nemen om elke lap bos te inspecteren?"

Door Wilfried Vandaele op 19 mei 2017, over deze onderwerpen: Leefmilieu, Natuur

Of het nu over de bescherming van bossen, klimaat of dieren gaat: steeds vaker valt op hoe N-VA de groene kaart trekt. "Je kan niet van Vlaanderen houden en tegelijk het milieu teloor laten gaan', legt Wilfried Vandaele uit. "Maar wij willen in niemands zakken zitten."


"Oei oei, gaat u ons nog wat meer in de miserie steken?" De West-Vlaming zucht als we hem contacteren voor een interview over de progressieve positie van zijn partij in de discussie over de zonevreemde bossen. Nadat CD&V zijn handen aftrok van de nieuwe boskaart die Vlaanderen beroert en Open Vld de abrupte omzetting van bouwgrond in bos zelfs "diefstal" noemde, lijkt het alsof N-VA nog de enige is die voluit de kaart trekt van de bosbescherming. En dat mocht de partij voelen. "Ik zit al de hele dag mails te beantwoorden", aldus Vandaele, die al meegaat van in de tijd van de VU en samen met mensen als Jan Peumans tot de groene jongens van N-VA gerekend wordt. Het is een flank die de jongste jaren steeds meer aangeboord wordt bij de partij, denk maar aan de discussies rond onverdoofd slachten, betonstop of de klimaatnormen. Maar als de hardwerkende Vlaming zich in zijn portemonnee gepakt voelt, gaan in de Koningsstraat wel alle alarmbellen af.

Bent u teruggefloten na alle heisa?

"Neen. Wij staan volledig achter de bescherming van de zonevreemde bossen, maar uiteraard willen we niet in de zakken van de mensen zitten. Gelijk welke regeling je treft, moet je zorgen dat je een draagvlak hebt. Ook hier is het de bedoeling dat op het einde van de rit de mensen ermee kunnen leven. Daarom dat ik al jaren heel hard pleit voor betere compensaties bij planschade. Nu krijg je 80% van het waardeverlies gecompenseerd, dat moet 100% worden. Maar men moet nu niet doen alsof dit allemaal uit de lucht komt vallen en alsof het door N-VA is dat die boskaart holderdebolder is opgemaakt. De krachtlijnen voor de bosbescherming zijn eind 2015 vastgelegd. De diensten van minister Schauvliege (CD&V) hebben dus alle tijd gehad om die kaart netjes uit te werken. Als dan toch blijkt dat er onnauwkeurigheden in zitten of elementen die tot ophef leiden, dan kunnen wij niet anders dan erbij staan en ernaar kijken. Je kan niet van mij verwachten dat ik 3 maanden vakantie neem om in heel Vlaanderen elk perceel bos te gaan inspecteren."

CD&V en Open Vld zeggen dat er een hele hoop minderwaardige bossen zijn beschermd omdat het getal van 12.000 hectare voor N-VA een fetisj was.

"Dit is afgesproken in het regeerakkoord, goedgekeurd in de regering en gestemd in het parlement. En opeens staan wij alleen in de wind. Dat is niet correct. Het ergste vind ik dat ze zelf het verzet organiseren. Nogmaals: ik begrijp de gevoeligheden. Eigendom afpakken willen wij ook niet, dat is immoreel. Maar het is niet dat je nu zomaar alles mag op percelen met waardevolle bomen op. Wie die wil kappen, moet nu al een vergunning vragen aan zijn gemeente. Wanneer er een weigering volgt, kan een eigenaar nu haast geen kant uit. In de nieuwe regeling zijn er schadevergoedingen voorzien."

Bent u eigenlijk gelukkig met dit dossier? Hier en daar een snippertje bos beschermen is geen groots beleid.

"Dat komt natuurlijk omdat er ondanks alle goeie intenties al jaren amper bos bijkomt in Vlaanderen. Dan kom je in een situatie terecht, waarbij je zegt: 'Al wat we hebben, moeten we beschermen.' En dan trap je op zere tenen, ja. Met een krachtdadiger bosbeleid hadden we andere dingen kunnen doen. Maar ja..."

Steeds botsen jullie op CD&V in de milieudossiers. Is dat omdat Joke Schauvliege in de zak van de Boerenbond zit, zoals u ooit zei?

"Ik weet het niet wat het is. Als je nu minister van Leefmilieu bent, dan wil je toch af en toe iets realiseren dat het milieu ten goede komt, niet? Ik denk echt wel dat ook Schauvliege stappen vooruit wil zetten. Waarom het dan niet gaat? Ik durf het niet te zeggen. Feit is alleszins dat landbouw en milieu samen bij één minister onderbrengen, geen gelukkige keuze was."

Waarom komt het milieuthema vaker aan het oppervlak bij N-VA? Grijpt de oude VU opnieuw de macht?

"Neen. Ook bij onze nieuwe mensen leeft dit thema. Vlaanderen is een zeer dichtbevolkte regio met veel industrie. Je kan als N-VA moeilijk zeggen dat je het beste voor hebt met Vlaanderen en tegelijk toekijken hoe de lucht verontreinigt, bossen verdwijnen, de open ruimte wordt dicht gebouwd en klimaatopwarming ons wegspoelt. Maar wij zijn Groen niet, hé. Wij blijven deze thema's bekijken binnen het kader van redelijkheid, betaalbaarheid en economische leefbaarheid."

In Geert Bourgeois hebt u een machtige medestander, maar vindt Bart De Wever dat allemaal oké? Hij trekt voluit de kaart van de economie.

"Iedereen in de partij beseft vandaag dat er aan milieuverontreiniging een gigantisch kostenplaatje hangt. In Vlaanderen leggen we jaarlijks 200 miljoen euro neer om de waterschade te compenseren en verliezen we allemaal 1 levensjaar door luchtverontreiniging. Ook economisch is het dus nuttig om aan het klimaat te denken. Ik gebruik vaak deze simpele rekensom: 1 euro investeren in de oude economie kost ons 2 euro, 1 euro investeren in duurzame economie brengt 2 euro op. Dat klinkt heel erg groen, hé? Maar wij gaan altijd voor het evenwicht tussen economie en ecologie."

DIETER DUJARDIN

Het Laatste Nieuws, 19 mei 2017

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is