Informatiecampagne voor bewoners Concessie De Haan

Door Wilfried Vandaele op 10 februari 2020, over deze onderwerpen: Onroerend erfgoed

Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de Concessie van De Haan beschermd werd als dorpsgezicht. De gemeente zal daar in de loop van 2020 bijzondere aandacht aan besteden. Ondanks alle maatregelen die door de jaren heen werden genomen, worden in de Concessie echter nog steeds overtredingen vastgesteld van de regels m.b.t. erfgoed en ruimtelijke ordening. Om de puntjes op de i te zetten, stuurde de gemeente nu 3200 brieven naar eigenaars en bewoners.

Zowel de gemeente De Haan als de Vlaamse overheid willen het bouwkundig erfgoed van de tot ver buiten de grenzen bekende Concessie bewaren. Om die reden bestaan er voor de zone strenge voorschriften, verankerd in het beschermingsbesluit van de Vlaamse overheid enerzijds, en in het Bijzonder Plan van Aanleg van de gemeente anderzijds. Om die “lasten” enigszins te compenseren, stelde huidig burgemeester Wilfried Vandaele als schepen van Ruimtelijke Ordening en Erfgoed destijds een herwaarderingsplan op. Daardoor kunnen eigenaars en bewoners sindsdien subsidies ontvangen voor bepaalde werken aan hun panden.

Wij gaan ervan uit dat alle inwoners en eigenaars in de Concessie ervan op de hoogte zijn dat zij zich op deze waardevolle plek aan de regels moeten houden”, stelt de brief. “Niettemin stellen we vast dat er nog steeds zaken worden gebouwd of gewijzigd die in strijd zijn met die regels. Dat leidt telkens tot zware discussies en procedures, waarna de bewoner in het beste geval aanpassingen moet doen, en in het slechtste geval tot afbraak moet overgaan. Dat geldt voor het gebouw, voor de tuin, voor de omheining… Dat is voor niemand leuk: niet voor u, want dat is een dure grap. Niet voor ons, want het is ook voor ons niet leuk om mensen op kosten te jagen en bv tot afbraak te dwingen.”

Ten slotte roept de brief op dat mensen die in de Concessie bouw- of verbouwingsplannen hebben, altijd vooraf contact opnemen met de gemeente. Op die manier worden problemen voorkomen.


 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is