Klacht Bewust verworpen door Raad voor Verkiezingsbetwistingen

Door Wilfried Vandaele op 17 december 2018

Een maand na de verkiezingen legde Bewust een klacht neer bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Peter Breemersch eiste een hertelling van de stemmen. Woensdag kwam de zaak voor in Brussel en de Raad betekende zijn arrest vrijdag. De Raad noemt de klacht van Bewust “ongegrond”.

Wilfried Vandaele, die al van meet af aan zegde dat de klacht van Bewust elke grond miste, krijgt nu dus gelijk. Bewust vroeg een hertelling omdat een stembrief gevonden was op straat en omdat de verschillen in stemmen tussen verschillende lijsten klein zijn. “Zo’n flauwe klacht zou ik nooit durven indienen”, zei Vandaele al een maand geleden. Hij legde toen uit dat je geen klacht kunt indienen als de getuigen van je eigen partij tijdens de kies- of telverrichtingen geen opmerkingen lieten opnemen in het proces-verbaal. Dat is hier niet gebeurd, noch in de stem- nog in de telbureaus, noch in het hoofdbureau. Alle getuigen van alle partijen hebben daar het proces-verbaal ondertekend dat de cijfers correct waren en dat alles correct is verlopen.

Het tweede element, namelijk dat een blanco stembrief gevonden was aan de Vosseslag, hield volgens Vandaele ook geen steek. ”Er zijn in elk stembureau blanco stembrieven op overschot. Het is een koud kunstje om zo’n brief mee te nemen, al is het maar om daar ’s avonds op café eens mee te kunnen zwaaien als grap. Hoe dat de resultaten van de telling kan beïnvloeden, is mij een raadsel”, aldus Vandaele.

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen gaf Peter Breemersch (Bewust) nu dus ongelijk en volgde de argumentatie van Wilfried Vandaele.

Dat ook de minister en de gouverneur de klacht van Bewust niet ernstig namen, bleek eigenlijk al uit het feit dat minister Homans het benoemingsbesluit van Vandaele al tekende op 30 november en dat gouverneur Decaluwé hem al op 7 december uitnodigde om de eed af te leggen als nieuwe burgemeester van De Haan.

Wilfried Vandaele zegt wel dat hij de houding van Bewust betreurt: “Het was en is mijn bedoeling op een positieve manier samen te werken met alle gemeenteraadsleden, ook met de oppositie. Ik begrijp dat Bewust ontgoocheld is en dat daar wat tijd over moet gaan, maar door die totaal ongegronde klacht hebben we nu wel weken verloren. Hopelijk kunnen ze snel de knop omdraaien en samen met ons de schouders zetten onder de toekomst van onze gemeente”, besluit Vandaele.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is