N-VA neemt klimaatproblematiek meer dan ernstig

Door Wilfried Vandaele op 4 december 2014, over deze onderwerpen: Klimaat
N-VA neemt klimaatproblematiek meer dan ernstig

Aangespoord door de oproep van enkele bekende Vlamingen om de klimaatproblematiek ernstig te nemen, vond in het Vlaams Parlement een debat daarover plaats. Wilfried Vandaele vertolkte er de visie van de N-VA. “Wij ontkennen noch minimaliseren het klimaatprobleem en willen zowel de gevolgen als oorzaken ervan aanpakken.”

Vandaele begon zijn tussenkomst met een ironische, pseudonegationistische inleiding waarmee hij moeiteloos de aandacht van zijn collega’s in het parlement wist te trekken. “De aardbol bestaat al 4,5 miljard jaar en het zal heus niet dat beetje meer of minder CO2 zijn dat wij al dan niet uitstoten, dat zal bepalen waar het met deze planeet naartoe gaat.” Om er meteen aan toe te voegen: “Wees gerust: het is niet mijn visie, niet die van de N-VA en ook niet die van de Vlaamse Regering. Helaas bestaat die houding nog wel, en niet enkel aan de toog van café Bij Maria, maar ook in de betere salons. Een dergelijke negationistische houding is niet alleen dom, maar misdadig.”

Extra inspanningen
“Deze Vlaamse Regering wil, zoals de vorige, extra inspanningen doen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen”, stelde Vandaele vast, met het regeerakkoord in de hand. Daarin staat klaar en duidelijk te lezen: “We treffen alle interne maatregelen die technisch en economisch uitvoerbaar en maatschappelijk aanvaardbaar zijn.” Ook het nieuwe beleidsplan leefmilieu bevat maatregelen om de uitstoot van broeikasgas te beperken. Maar wel op basis van een billijke verdeling van de lasten binnen België. “De Nationale Klimaatcommissie is al lang niet meer samen gekomen. Daar ligt nog werk op de plank.”

Vandaele, die zich tijdens de vorige legislatuur nog hoogstpersoonlijk inzette voor de vergroening van de verkeersbelasting, wees ook op de grote inspanningen die Vlaanderen reeds leverde. “In de vorige legislatuur stelden we een klimaatbeleidsplan op. We zetten een klimaatfonds in de steigers en we steunden een verscherping van de Europese ambities om de uitstoot van broeikasgassen met 30 procent te verminderen tegen 2020.”

Grensoverschrijdend probleem
Uiteraard is er meer nodig, binnen maar vooral ook buiten Vlaanderen. De klimaatproblematiek is immers bij uitstek een internationaal, grensoverschrijdend probleem. Luchtvervuiling stopt niet aan de grens. “Als het ene land inspanningen doet, maar het andere niet, dan lossen we niets op. Er zijn dus internationale afspraken nodig. Intussen delen we de Europese ambitie om de CO2-uitstoot met 40 procent te verminderen tegen 2030 en met 80 procent tegen 2050.” Volgend jaar vindt de nieuwe klimaattop in Parijs plaats. Die wordt vandaag in Lima voorbereid. “We hopen écht dat in Parijs op mondiaal niveau bindende afspraken worden gemaakt”, besluit Vandaele.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is