N-VA vreest verschraling van het medialandschap

Door Wilfried Vandaele op 7 november 2013, over deze onderwerpen: Media, Media, Media

Voor de zomer maakten Corelio en Concentra bekend dat ze niet enkel samen kranten willen drukken –wat ze nu al doen - maar dat ze ook samen kranten gaan maken, onder de naam Mediahuis. Vlaams Parlementslid Wilfried Vandaele vreest dat dit de verscheidenheid van ons medialandschap in het gedrang brengt.

“De minister probeerde me toen gerust te stellen: de onderneming bleef in Vlaamse handen en de titels zouden blijven bestaan. Nu we vernemen dat 205 ontslagen zullen vallen, vraag ik mij opnieuw af of dat kan zonder de slagkracht van de redacties te ondergraven. Bestaat het onderscheid tussen de kranten straks nog enkel uit een verschil in titels en voorpagina's?”

Vandaele wijst erop dat het hier gaat om een privébedrijf en dat er nu eenmaal bedrijfseconomische wetmatigheden zijn. Maar dat neemt niet weg dat de overheid, die de schrijvende pers én de audiovisuele met enkele honderden miljoenen euro per jaar ondersteunt, haar bezorgdheid mag uiten over het verlies aan werkgelegenheid en over de verschraling van het informatieaanbod.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is