Nieuw beheerplan Concessie De Haan

Door Wilfried Vandaele op 31 januari 2022

Sinds de bescherming van de volledige Concessie als dorpsgezicht in 1995 heeft de gemeente De Haan zich steeds actief geëngageerd om het erfgoed in de Concessie te bewaren en op te waarderen. Het “herwaarderingsplan” De Haan – Concessie, dat in 2011 werd goedgekeurd, was geldig voor een periode van 10 jaar. De gemeente gaf daarom de opdracht tot het opmaken van een nieuw “beheersplan”. Dankzij dit nieuwe beheersplan zullen eigenaars en gebruikers van panden in de Concessie ook in de toekomst de mogelijkheid krijgen om een erfgoedpremie aan te vragen.  

De gebouwen in de Concessie liggen in een beschermd dorpsgezicht, maar zijn doorgaans geen beschermd monument. Voor beschermde monumenten kunnen eigenaars subsidies krijgen als ze hun pand volgens de regels van de kunst restaureren. Voor panden in een beschermd dorpsgezicht zijn die subsidies er niet. Tenzij de gemeente iets speciaals doet.  

Burgemeester Wilfried Vandaele: “En dat deden we, toen ik in een vorige legislatuur schepen van Ruimtelijke Ordening en Erfgoed was: we stelden een Herwaarderingsplan op, waarin alle waardevolle elementen per gebouw werden beschreven. Minister Bourgeois keurde dat plan goed, en sindsdien konden de bewoners van de Concessie ook premies krijgen voor het onderhoud van hun pand. Tenminste, als ze het onderhoud doen volgens de regels van de kunst. Want dat is natuurlijk het uitgangspunt: onze Concessie is uniek, onze gemeente is erdoor bekend tot ver buiten onze grenzen, en dat willen we als gemeentebestuur ook zo houden.”  

Het herwaarderingsplan werd eind 2011 goedgekeurd en daar was 3 jaar voorbereidend werk van erfgoeddeskundigen aan vooraf gegaan. Het ging meteen om het grootste herwaarderingsplan in Vlaanderen. Tussen 2012 en 2021 werden 532 dossiers ingediend en goedgekeurd, goed voor een totale subsidie van 3.938.386 euro.  

Het herwaarderingsplan was geldig voor een periode van 10 jaar en is nu dus verlopen. Daarom gaf de gemeente de opdracht tot het opmaken van een nieuw beheersplan voor dit beschermd dorpsgezicht.  

Wilfried Vandaele: “Het nieuwe beheersplan geeft aan waar we als gemeente met het onroerend erfgoed in de Concessie naar toe willen en hoe we dat zullen doen. Het beheersplan is ook een leidraad voor eigenaars of gebruikers van het erfgoed, om hen te helpen met het toekomstig onderhoud en de eventuele restauratie van hun pand en tuin. Een goedgekeurd beheersplan geeft bovendien opnieuw de mogelijkheid om een erfgoedpremie aan te vragen.” 

Ook voor het beschermd dorpsgezicht ‘Huizenrij Stationsstraat 1, Driftweg 1 tot 12’ werd een beheersplan opgemaakt, zodat ook deze eigenaars in de toekomst voor bepaalde werken een beroep kunnen doen op een financiële ondersteuning.  

Beide beheersplannen werden aan de eigenaars en gebruikers voorgesteld tijdens een digitale infovergadering op vrijdag 28 januari 2022.   

Zij krijgen nu de tijd om de individuele fiches van hun pand na te kijken en eventuele opmerkingen te formuleren. Op basis van deze opmerkingen wordt het plan aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse overheid.  Na de goedkeuring kunnen opnieuw premies worden aangevraagd.  

De nieuwe beheersplannen hebben een looptijd van 24 jaar (2022 – 2046).  Een standaardpremie bedraagt 40% van de geraamde prijs van de werken, op maximum 250.000 euro, of op 500.000 euro indien de werken over 5 jaar gespreid worden.  

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is