Nieuwe burgemeester De Haan wil roer drastisch omgooien

Door Wilfried Vandaele op 3 december 2018

Na een spannende verkiezingsstrijd slaagde Wilfried Vandaele er op 14 oktober in om een nieuwe bestuursploeg samen te stellen. Zijn lijst Open & N-VA en de lijst Bewust van huidig burgemeester Peter Breemersch haalden elk tien zetels, de lijst Vooruit! van schepen Marleen De Soete haalde er twee en Groen één. Open & N-VA en Vooruit! vonden elkaar in een bestuursakkoord. De burgemeesterssjerp gaat naar Wilfried Vandaele. Hij belooft alleszins een andere aanpak.

'Dat is ook nodig als je de gang van zaken tijdens de voorbije zes jaar evalueert', zegt Vandaele. 'Het schepencollege was een duiventil, beslissingen hingen af van toevallige aan- of afwezigheden en er was constant ruzie. Vanaf januari moet dat anders. Wie hard werkt, heeft geen tijd voor ruzie of geroddel.'

Betere communicatie

De wissel van de macht loopt niet op wieltjes, zegt Vandaele. 'Het ergert mij dat de huidige meerderheid de laatste maanden nog snel over grote uitgaven heeft beslist. Dat is niet netjes. Een week voor de verkiezingen werd nog een nieuw lokaal voor de hondenclub goedgekeurd voor een som van 430.000 euro.'

Vandaele werkt met zijn ploeg volop aan de klemtonen die het nieuwe bestuur wil leggen. 'De communicatie met de bewoners moet veel beter. Waar willen wij staan in pakweg 2030 wat betreft toerisme, wonen en bouwen, wegen en verkeer?', zegt hij.

'Daarvoor moeten wij ruim overleggen met sectoren én bevolking. Ik wil in het voorjaar in alle deelgemeenten een bewonersvergadering organiseren om te horen wat de mensen bezighoudt. Uw burgemeester luistert lijkt me daarvoor een goede titel.'

Belofte

Vandaele doet een opvallende belofte: mensen die de gemeente een vraag stellen, moeten binnen 24 uur antwoord krijgen. 'Nu duurt het dagen of weken voor sommige diensten antwoorden. Soms komt er zelfs geen antwoord. Dat moet veranderen. We starten dit zo snel mogelijk op, en dan kan het systeem gradueel worden verbeterd.'

Er is nog veel werk. 'Een aantal wegen, voetpaden en riolen moet dringend heraangelegd worden. Ik zal mijn best doen om de Koninklijke Baan in De Haan te laten ondertunnelen', zegt Vandaele.

 

De Standaard, 1 december 2018

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is