Oost-Europese stroperij rukt op, maar vertaalt zich niet in processen-verbaal

Door Wilfried Vandaele op 12 juni 2018, over deze onderwerpen: Leefmilieu, Natuur

Op 24 april hield de commissie leefmilieu een hoorzitting over stroperij. Het Agentschap voor Natuur en Bos stelde op basis van haar vaststellingen dat stroperij nogal meevalt en vermoedelijk niet zo’n groot probleem is als wordt aangenomen. Bij het agentschap kwamen er afgelopen jaar 40 meldingen binnen met betrekking tot stroperij, op een totaal aantal meldingen van 1403. Daar zijn een aantal vage of weinig concrete tips bij, zoals ‘ik hoorde schoten’. Het ANB ontving geen meldingen van georganiseerde, uitgekiende stroperspraktijken, en vond daarvan geen evidentie in georganiseerde acties. Het doet nochtans jaarlijks drie gerichte, georganiseerde acties met politiediensten in risicogebieden.

Zowel Vogelbescherming Vlaanderen als de Hubertus Vereniging Vlaanderen volgden die stelling niet. Uit wat hun leden melden, stellen zij, is er wel een groot probleem met stroperij. Ze wezen op een aantal verschuivingen: beter georganiseerd dan vroeger, teamwerk waarbij de acties worden beschermd door uitkijkposten, nieuwe vormen van stroperij (zoals jacht met windhonden op haas, het gebruik van zeer sterke lampen die dieren immobiliseren), zwaardere bewapening en snelheid van acties. Ze stelden ook dat heel wat buitenlanders zich bezondigen aan stroperij, vooral dan in bendes en niet zelden afkomstig uit Oost-Europese landen.

Wilfried Vandaele (N-VA) wou de proef op de som nemen en vroeg cijfers op van betrapte stropers tussen 2012 en 2017. 843 landgenoten werden geverbaliseerd, naast 19 Duitsers, 11 Fransen 9 Nederlanders, 5 Britten, 2 Turken en 14 stropers uit het voormalige Oostblok. Daarvan seponeerde het parket het proces-verbaal tegen 82 stropers. 48 stropers passeerden de rechtbank; 26 werden veroordeeld: Belgen en vijf Britten die met windhonden hazen vingen in onze polders. 380 stropers werd een boete opgelegd, waarvan 358 Belgen.  

Vandaele waarschuwt evenwel voor te veel optimisme. “Als bendes zo succesvol zijn dat ze ook de handhaving kunnen omzeilen, dan vertaalt zich dat uiteraard niet in deze cijfers. Het helpt natuurlijk niet dat het team inspecteurs kromp ten gevolge van generieke besparingen. We moeten de signalen van jagers en dierenbeschermers dan ook ernstig blijven nemen”. Volgens Vandaele gaf het ANB die garantie.


en

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is