Open Vld-kritiek op Vlaamse Regering is schaamteloos

Door Wilfried Vandaele op 23 april 2013, over deze onderwerpen: Omgevingsvergunning

De kritiek die Sas van Rouveroij, fractieleider van Open Vld in het Vlaams Parlement, en gewezen minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen dit weekend spuiden op de Vlaamse Regering is zonder meer schaamteloos.

Beide Open Vld-voormannen nemen de omgevingsvergunning op de korrel die de regering vrijdag 19 april goedgekeurde. Die brengt de milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning in één procedure samen en moet dus tijdwinst en administratieve vereenvoudiging opleveren. Ook schieten ze met scherp op de Raad voor Vergunningenbetwisting, die bouwberoepen behandelt maar een achterstand heeft. Dat er aan de Raad voor Vergunningenbetwistingen een en ander schortte en schort, dat weten we ook zonder de commentaren van de Open Vld-collega’s. Of van die van een CD&V-haantje in het VTM-journaal. 

De Raad voor Vergunningenbetwisting werd opgericht door Open Vld-minister Dirk Van Mechelen en bevatte van meet af aan enkele ernstige 'constructiefouten'. De N-VA heeft al van bij de aanvang van deze legislatuur zowel in het parlement als in de regering geprobeerd de Raad vlot te trekken. Bij de oprichting had minister Van Mechelen immers een paar serieuze flaters begaan. Om te beginnen had hij het aantal dossiers dat bij de Raad binnenkwam schromelijk onderschat: het waren er drie keer meer dan hij verwacht had. Daardoor liep een en ander fout van bij de start. Aanvankelijk waren er enkel drie rechters, een griffier en een medewerker. Gaandeweg hebben wij meer mensen en middelen ter beschikking gesteld.

De toenmalige Open Vld-minister had ook volledig verkeerde verwachtingen geschapen over de behandelingstermijn van de dossiers. Hij schoof termijnen naar voren die niet eens in overeenstemming waren met de minimale termijnen die in zijn eigen regelgeving met betrekking tot de ruimtelijke ordening ('de codex') stonden. 

Extra rechters
Voor de rechters die de Raad moesten bemannen, zette de Open Vld-minister diplomavereisten op papier die niet realistisch waren, met als resultaat dat er onvoldoende rechters werden gevonden. De N-VA heeft de diplomavereisten voor de rechters versoepeld om tenminste voldoende personeel te vinden voor de Raad. Daarnaast heeft het parlement op ons voorstel de mogelijkheid gecreëerd om een vierde rechter te benoemen, wat de Vlaamse Regering, met N-VA-minister Philippe Muyters, dan ook deed. 

Voorts boden we als parlement de mogelijkheid dat hulprechters worden ingeschakeld en dat de rechters van het Milieuhandhavingscollege – die zeer weinig om handen hebben – ter hulp worden geroepen. Een drietal van die rechters bereidt zich momenteel voor om ook dossiers op het gebied van ruimtelijke ordening te behandelen. De vacatures werden vrijdag door de regering opengesteld. N-VA-minister Geert Bourgeois werkt inmiddels hard aan een Vlaams bestuursrechtscollege, dat alle klachten of beroepen, op de verschillende bevoegdheidsdomeinen, dus ook ruimtelijke ordening en milieu, moet behandelen.

Minder administratieve rompslomp
Wij hebben ook de 'bestuurlijke lus' ingevoerd. Vroeger moesten procedures volledig van nul af aan overgedaan worden als er onderweg ergens een fout of vergetelheid was binnengeslopen. Nu kan die fout of vergetelheid in een aantal gevallen worden hersteld in de loop van de procedure. Dat moet procedures vlotter en sneller laten verlopen en de administratieve rompslomp verminderen.

Wij hebben het systeem versneld om een klacht ontvankelijk of onontvankelijk te verklaren. Als een dossier onontvankelijk is, weet iedereen meteen waar hij of zij aan toe is en moet de behandeling niet worden voortgezet. Vroeger werd eerst heel wat energie in een dossier gestopt dat dan uiteindelijk onontvankelijk bleek te zijn. 

Het voorstellen alsof deze Vlaamse Regering niets doet om de werking van de Raad voor Vergunningenbetwisting vlotter en sneller te laten verlopen, is de waarheid geweld aandoen. Je hoeft er maar de verslagen van de commissievergaderingen in het Vlaams Parlement op na te lezen om te zien dat met name de N-VA hier hard aan de kar trok en trekt. En beetje bij beetje heeft de Raad de achterstand ingelopen. Al blijft de achterstand voor de 'oude' dossiers inderdaad een probleem.

Van de 753 dossiers die zijn ingediend tijdens het eerste werkjaar 2009-2010, was eind 2012 slechts 49,4 procent volledig afgewerkt. Vandaag is dat 57 procent. Van de 1.073 dossiers die in het tweede werkjaar 2010-2011 werden ingediend, is vandaag slechts 27 procent afgerond. Van de 905 ingediende dossiers tijdens het derde werkjaar (2011-2012) is vandaag 50 procent afgesloten. Er is dus verbetering, maar een inhaalmaneuver blijft nodig, en daar zullen onder meer de extra rechters voor ingezet worden.

En hadden onze Open Vld-collega’s het ook niet over de omgevingsvergunning? De omgevingsvergunning was ook in het vorige regeerakkoord al een belangrijk actiepunt. De toen verantwoordelijke minister Van Mechelen is er echter nooit in geslaagd het punt te realiseren. Deze regering wel.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is