Poldergraslanden niet uitsluiten van landbouwsubsidie

Door Wilfried Vandaele op 1 maart 2018, over deze onderwerpen: Landbouw, Leefmilieu, Natuur

De landbouwer zou beloond moeten worden als hij natte poldergraslanden in stand houdt, en niet bestraft, bepleitte Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele (N-VA) in de Commissie Landbouw van het Vlaams Parlement. Het was Vandaele ter ore gekomen dat weilanden die lange tijd onder water staan, uitgesloten worden van landbouwsubsidies.  Vanuit milieu- en natuuroogpunt zijn die natte graslanden nochtans bijzonder waardevol: ze bieden niet alleen een interessante biodiversiteit, maar houden bovendien meer CO2 vast dan een jong bos van dezelfde oppervlakte. De CO2-opslag is bijzonder belangrijk in het kader van de klimaatproblematiek.

Volgens minister Schauvliege vergelijkt de Vlaamse landbouwadministratie de kaarten die opgesteld worden door het Agentschap Informatie Vlaanderen en luchtfoto’s met de werkelijke toestand. Indien nodig gaan ambtenaren ter plaatse kijken en desnoods gaan ze meerdere keren ter plaatse.

Een perceel dat meer dan 6 maanden onder water staat, wordt niet langer als een landbouwperceel aangezien in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en krijgt geen landbouwsubsidie meer. Als een landbouwer vindt dat zijn perceel door de administratie ten onrechte is geschrapt, bv omdat het stuk een kortere periode dan 6 maanden onder water heeft gestaan, dan kan hij zijn beklag doen bij dezelfde landbouwadministratie. En dan moet de landbouwer dus aantonen dat het perceel geen 6 maanden onder water heeft gestaan. Vandaele vindt dat moeilijk: “De landbouwer kan toch moeilijk op gezette tijden een deurwaarder inhuren om dat vast te stellen”. “Het kan ook met foto’s”, antwoordde minister Schauvliege.

Voor Wilfried Vandaele is het duidelijk: “Ik heb altijd geijverd voor de bescherming van de poldergraslanden, en de landbouwer met natte graslanden levert een “ecosysteemdienst” aan de samenleving. Voor mij mag daar een vergoeding of compensatie tegenover staan. Het minste wat we als Vlaamse overheid kunnen doen, is zeer terughoudend te werk gaan alvorens percelen te schrappen waardoor die mensen hun landbouwsubsidie verliezen".

 

Artikel op webstek VILT

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is