Rechtszekerheid én inspraak voor grote investeringsprojecten

Door Wilfried Vandaele op 7 november 2013, over deze onderwerpen: Investeringen, Investeringen, Investeringen

Deze zomer plaatste het Grondwettelijk Hof 70 planningsinitiatieven op de helling. De meerderheidsfracties in het Vlaams parlement vonden een oplossing om rechtsonzekerheid en chaos te voorkomen.

Voor grote projecten moeten doorgaans een plan-MER (milieu- effectrapport) en een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) worden opgesteld. In 2008 werd het mogelijk de twee tegelijk te laten lopen, wat tijd bespaart. Een fout in de teksten zorgde voor een verschil in procedure. In 2011 bleek de Raad van State hier moeite mee te hebben. Daarom keurde het Vlaams Parlement op 11 mei 2012 een decreet goed om dossiers die daardoor mogelijk op de helling konden komen, vanuit het parlement rechtsgeldigheid te verlenen. Het decreet werd breed gedragen: CD&V, sp.a, N-VA en Open VLD stemden voor, Vlaams Belang onthield zich en Groen stemde tegen.

Het parlement ging ervan uit dat het probleem daarmee van de baan was, ook omdat de Raad van State akkoord ging. Tot het Grondwettelijk Hof er deze zomer anders over oordeelde. De intussen 32 definitief goedgekeurde RUP's zijn daardoor niet waardeloos, maar wie wil kan ze opnieuw aanvechten.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is