Toekomstplannen voor De Haan goedgekeurd. Zonder belastingverhogingen en leningen.

Door Wilfried Vandaele op 26 december 2019, over deze onderwerpen: Lokaal beleid, Lokaal Bestuur

De gemeenteraad van 20 december 2019 was een belangrijke: het meerjarenbeleidsplan 2020-2025 stond op de agenda. Het schepencollege presenteerde de plannen en de acties voor de komende jaren en gaf aan welke financiële middelen daarvoor nodig zijn.

Burgemeester Wilfried Vandaele gaf een gedetailleerde uitleg en projecteerde een samenvatting. Verschillende aanwezigen zegden nadien dat ze zo’n heldere uitleg nog nooit hadden gekregen op een gemeenteraad. Het klopt inderdaad dat de vorige Bewust-meerderheid nooit ook maar één woord uitleg gaf over haar plannen toen ze in 2012 aan de macht kwam. Wat openheid en duidelijkheid betreft, scoort het nieuwe bestuur hier alvast stukken beter!

Om het plan op te stellen, baseerde het schepencollege zich op de verkiezingsprogramma’s en op voorstellen van de ambtenaren van de gemeente. Het resultaat was een lijst van meer dan 400 acties, waarbij de gemeente tegen 2025 een tekort zou hebben van 14 miljoen euro. Dat kon natuurlijk niet…

Er werd dus geschrapt in de plannen, zodat De Haan niet in de rode cijfers terechtkomt. Bovendien worden de belangrijkste belastingen niet verhoogd: de opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven ongewijzigd op 881,61 en de aanvullende personenbelasting blijft op 5%. Bovendien wordt er niet geleend. “Het zou helemaal niet erg zijn als we zouden moeten lenen”, klinkt het bij het schepencollege”, want de interestvoeten staan nog steeds zeer laag. Als er zich onverwacht een groot project aandient, dan kunnen leningen dus nog altijd. Zo’n “groot project” zou bv. de ondertunneling van de Nieuwe Rijksweg ter hoogte van het tramstation in De Haan kunnen zijn. Een project waar het huidige gemeentebestuur voluit voor gaat.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is