Toezichthouder bouwen en milieu aan de slag

Door Wilfried Vandaele op 12 januari 2021, over deze onderwerpen: Leefmilieu, Lokaal beleid

Samen met andere gemeenten in de provincie ging De Haan in op het aanbod van de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) om een “handhavingsambtenaar” in dienst te nemen, die voor verschillende gemeenten zal werken. Die ambtenaar kwam begin december in dienst en zal terreinbezoeken brengen en optreden tegen milieu- en bouwmisdrijven.

De gemeente De Haan krijgt steeds meer klachten binnen van inwoners die het niet nemen dat zomaar bomen worden omgezaagd, opritten worden verhard of zaken worden gebouwd zonder vergunning. “Dat mensen hier steeds meer belang aan hechten, heeft er wellicht mee te maken dat de media ruim aandacht besteden aan o.m. de klimaatproblematiek”,  zegt burgemeester Wilfried Vandaele, tevens verantwoordelijk voor Ruimtelijke Ordening.

Vandaele vervolgt: “Mensen die zich aan de regels houden, hebben het er zeer moeilijk mee als anderen dat niet doen. We zien dat met de Coronamaatregelen, en we zien dat bij milieu- en bouwovertredingen. Ze verwachten dat de overheid optreedt, en ze hebben gelijk”.

De Vlaamse regering wil extra verharding tegengaan en op termijn zelfs bestaande verhardingen wegnemen. Op die manier kan het water beter in de bodem sijpelen. Zo wordt de grondwatervoorraad aangevuld en worden overstromingen vermeden. “Ook in onze gemeente kennen we de gevolgen als het regenwater onvoldoende kan insijpelen en allemaal in de riolen terechtkomt”, herinnert Vandaele aan de recente wateroverlast in de gemeente.

Te veel opritten en terrassen aanleggen, belet dat het water in de bodem sijpelt. Soms verschijnen er ook omheiningen en poorten die in een bepaalde wijk niet thuishoren. In de concessie bijvoorbeeld wekt dat ergernis op van die mensen die zich wél aan de regels houden. Als er klachten komen, dan onderzoeken de diensten van de gemeente of van de Vlaamse overheid die.  Als ze gegrond blijken, wordt er een proces-verbaal opgesteld. Nu komt er dus versterking vanuit de WVI.

De gemeente De Haan stapte samen met Diksmuide, Kortemark, Houthulst, Koekelare en Lo-Reninge in een project van de West-Vlaamse Intercommunale WVI om toezicht te houden op overtredingen wat milieu en ruimtelijke ordening betreft. WVI stelt hiervoor een deskundige ter beschikking. Die is sinds begin december aan de slag.

De gemeente dringt er bij de mensen op aan om altijd eerst aan de gemeente te vragen of er een vergunning nodig is of niet. Anders riskeer je een proces-verbaal te krijgen of kun je later last krijgen, bv. bij de verkoop van je eigendom.

De komende weken wordt alvast een eerste concrete actie uitgerold: mensen die recent gebouwd hebben of aan het bouwen zijn in nieuwe wijken (bv Georges Vanhoorenstraat, Jumpinglaan en de nieuwe verkaveling aan de Grotestraat) krijgen een folder in de bus waarin eraan herinnerd wordt hoeveel ze maximaal mogen verharden.

“We gaan geen heksenjacht ontketenen, maar het is belangrijk dat mensen zich aan de regels houden. Anders zijn de samenleving en op termijn ook de mensen zelf het slachtoffer”, besluit Vandaele.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is