Uitbreiding Uitkerkse polder

Door Wilfried Vandaele op 21 januari 2020, over deze onderwerpen: Natuur

In december ondertekende minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA) een ministerieel besluit voor de uitbreiding van het natuurreservaat De Uitkerkse Polder met 19ha 64a 59ca. Voor die oppervlakte werd een beheersplan ingediend. De extra percelen liggen op het grondgebied van Blankenberge en De Haan (Wenduine).

Wilfried Vandaele, Vlaams Volksvertegenwoordiger (N-VA) en burgemeester van De Haan, is tevreden:  “Met deze bijna 20 ha extra komt de totale oppervlakte van de Uitkerkse Polder als erkend reservaat op 433ha 51a 90ca. Ook voor die uitbreiding was de Uitkerkse Polder al het grootste reservaat voor weidevogels in ons land. Dat wordt nu nog versterkt”. Soorten die 20-30 jaar geleden nog maar zelden te zien waren, broeden nu weer in groten getale: grutto, tureluur, scholekster, kluut…

De huidige erkenning van het reservaat kwam er op 25 november 1997 en de erkenning loopt tot 24 november 2024. Dan volgt ongetwijfeld een nieuwe erkenning want de kwaliteit van het reservaat wordt internationaal geprezen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is