Uitbreiding Zwin komt eindelijk op gang

Door Wilfried Vandaele op 23 november 2015, over deze onderwerpen: Leefmilieu

Vorig jaar vroeg Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele (N-VA) aan minister Schauvliege (CD&V) een stand van zaken op over de geplande uitbreiding van het Zwin. Van de 94 hectare die nodig zijn voor de uitbreiding, was eind 2014 nog maar 1 ha verworven. Ondertussen zijn we een jaar verder en komt er volgens Vandaele eindelijk schot in de zaak.

Wilfried Vandaele: “Er is 2,15 ha onteigend door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). De andere gronden die nodig zijn voor de ontpoldering  zijn in der minne aangekocht. Het verlijden van de akte van aankoop voor 53,75 ha van de Oostkustpolder is gepland voor dit najaar. Hetzelfde geldt voor de ruil van 37,29 ha. Ten slotte is er nog 3,39 ha aangekocht buiten het te ontpolderen deel.”
Nederland en Vlaanderen maakten meer dan 10 jaar geleden een aantal afspraken  m.b.t. de Schelde. De Westerschelde kon verder uitgebaggerd worden ten behoeve van de haven van Antwerpen, maar  Europa vroeg dat er in ruil natuurcompensatie zou  komen, zowel aan Nederlandse als aan Vlaamse kant. Zo moest aan Nederlandse kant de Hedwigepolder ontpolderd worden, en moest aan Vlaamse kant het Zwin uitgebreid worden.

Vandaele: “Om de Zwinuitbreiding vlotter te laten verlopen, sloten de Vlaamse overheid, de provincie West-Vlaanderen, de gemeente Knokke-Heist en de Oostkustpolder een raamakkoord over de afwatering van het gebied. De Vlaamse Landmaatschappij heeft afspraken gemaakt met de Oostkustpolder en de betrokken landbouwers om de gronden gefaseerd te verwerven en stelselmatig gebruiksklaar te maken. “ 
Nu de nodige gronden voor de ontpoldering werden aangekocht, kan men eindelijk starten met de effectieve uitbreiding van het natuurgebied het Zwin. De afspraken met Europa en Nederland komen hiermee niet langer in gevaar, onderstreept Wilfried Vandaele.

Ook de plannen voor natuurherstel van de Binnenduinen, zeg maar het gebied “de Oude Hazegraspolder”,  in Knokke lijken op de goede weg. In 2013 kreeg ANB de opdracht om een plan te maken om de natuurwaarden in de Binnenduinen van Knokke te behouden en te versterken.  Op 5 oktober 2015 werd een LIFE Natuurprojectvoorstel ‘Hazegras Inner Dunes Restoration and Acquisition’ (HIDRA) ingediend om Europese subsidie te krijgen. 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is