Vandaele: “Regering moet regeling blijvend grasland herbekijken”

Door Wilfried Vandaele op 13 april 2017, over deze onderwerpen: Landbouw, Leefmilieu, Natuur

Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele (N-VA) vraagt dat de Vlaamse Regering zich zo snel mogelijk beraadt over de regeling voor “blijvend grasland”. Uit cijfers die Groen-parlementslid Caron opvroeg, blijkt die oppervlakte immers drastisch terug te lopen.

Om inkomenssteun van Europa te krijgen, mogen landbouwers maximum 5% van hun grasland omploegen. Dat onder meer omdat grasland veel CO2 vasthoudt, en dus belangrijk is voor de klimaatproblematiek. Het percentage gold per afzonderlijk bedrijf. In 2014 besloot minister Schauvliege echter dat het volstond dat de sector als geheel, alle landbouwbedrijven in Vlaanderen samen dus, niet boven de 5% ging. De individuele boer kon dus zelf niet meer op het matje worden geroepen.

Wilfried Vandaele: “De N-VA heeft zich hier altijd tegen verzet, maar de minister verzekerde ons dat de landbouwsector hier verstandig mee zou omspringen. Nu blijkt dus dat dit niet het geval is. Wij vragen dan ook dat de oude regeling op bedrijfsniveau opnieuw in voege treedt”.

Vandaele heeft jarenlang geijverd voor de bescherming van de “historisch-permanente graslanden in de polderstreek”. Vorig jaar werd hier uiteindelijk een regeling voor bereikt. Die graslanden zijn ecologisch bijzonder waardevol en kwetsbaar, wat voor gewoon” blijvend grasland” niet steeds het geval is. Maar ook buiten de polders ligt ecologisch kwetsbaar grasland dat in principe niet “gescheurd” mag worden.

Vandaele: “Collega Caron beweert dat ook 1000 ha van dit ecologisch waardevol grasland werd omgeploegd. Nochtans: als die "kwetsbaar" zijn, is scheuren onwettig en moet de boer ze onmiddellijk herstellen. Het is dus de vraag of de minister en haar diensten dat herstel hebben geëist. Dat wil ik graag van de minister vernemen, en als dat niet is gebeurd, hebben we een zeer groot probleem”.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is