Vandaele: Schauvliege moet huiswerk overdoen

Door Wilfried Vandaele op 15 juni 2017, over deze onderwerpen: Leefmilieu, Natuur

Recent kon ik nu nog melden dat de Vlaamse regering, in uitvoering van het regeerakkoord, eindelijk een oplossing had gevonden om 12.500 ha van de waardevolste “zonevreemde bossen” extra te beschermen. 64.000 ha bos zijn in Vlaanderen “zonevreemd”, d.w.z. dat ze niet in natuur- of bosgebied liggen, maar bv. in woonzone, industriegebied of landbouwgebied. Onder de meerderheidspartijen was afgesproken dat stukken bos van minder dan 1 ha niet extra beschermd zouden worden, evenmin als alle percelen waarvoor al een bouwvergunning, een verkavelingsvergunning, een ruimtelijk uitvoeringsplan… opgemaakt was. 

Een eerste stap in de procedure was dat de minister van Leefmilieu een kaart in openbaar onderzoek zou brengen, zodat gemeenten en eigenaars inspraak zouden krijgen. Op die manier konden percelen die niet op de kaart thuishoorden, er worden afgehaald. Er sluipen immers altijd fouten in zo’n kaart. Voor de overblijvende percelen zou er een schadevergoeding worden uitbetaald. 
Aangezien de beslissing om de kaart in openbaar onderzoek te brengen, al eind 2015 was genomen –anderhalf jaar geleden dus – drong Wilfried Vandaele er in het parlement op aan geen tijd meer te verliezen. Op ludieke wijze overhandigde hij een bijl aan minister Schauvliege, “om de laatste knopen door te hakken”.

Maar zodra de kaart publiek werd gemaakt, bleken er veel meer fouten in te zitten dan gedacht. Tal van stukken kleiner dan 1 ha, tal van percelen in bijvoorbeeld verkavelingen waarvan was afgesproken dat ze niet op de kaart zouden worden opgenomen, stonden er toch op. Bovendien openden parlementsleden van de meerderheidspartijen Open VLD en CD&V het vuur op de kaart én op minister Schauvliege. De argumenten die ze gebruikten, waren niet altijd correct. In die context oordeelde minister-president Bourgeois dat het beter was de kaart in te trekken en aan minister Schauvliege te vragen haar huiswerk over te doen. Tegelijk met een nieuwe boskaart, moet er ook een regeling worden uitgedacht voor een rechtvaardiger compensatie van eigenaars van bossen die moeten beschermd worden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is