Verdroging in de polders

Door Wilfried Vandaele op 24 januari 2018, over deze onderwerpen: Leefmilieu, Natuur

Door de opeenvolgende jaren van droogte in Vlaanderen hebben de broedvogels in de polders ook in 2017 een rampzalig broedseizoen gekend. De verdroging in de polders kon deels gecompenseerd worden door het plaatsen van pompen in enkele belangrijke gebieden zodat het waterpeil plaatselijk verhoogd kon worden, maar dat was een druppel op de hete plaat. 

Uit een doctoraatsstudie van de Universiteit Antwerpen onder leiding van professor Meir, blijkt dat door de droogte het grondwaterpeil in de Uitkerkse Polder ondertussen tot een historisch laag peil van 1,6 meter onder het maaiveld is gezakt. "Door het lage waterpeil is er kans op verzilting, want als het zoet water in gevaar komt, dan komt er zout water in de plaats. Een belangrijke bedreiging voor de natuurwaarden in de polders en eveneens voor de landbouw", aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele. Hij ondervroeg hierover minister Joke Schauvliege in de commissie Leefmilieu en Natuur van het Vlaams Parlement.


Herbekijk de tussenkomst

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is