Vergroening verkeersbelasting bijsturen?

Door Wilfried Vandaele op 25 januari 2017, over deze onderwerpen: Leefmilieu, Fiscaliteit

Hoewel hybride auto’s minder vervuilend zijn dan benzine, worden sommige zwaarder belast. Nochtans wou de vergroening van de verkeersbelasting minder vervuilende auto’s precies belonen. Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele (N-VA) vroeg aan minister van Leefmilieu Joke Schauvliege om het systeem bij te sturen.

Tijdens de vorige legislatuur heeft het Vlaams Parlement de belasting op de in verkeerstelling (BIV) vergroend. Vandaele was toen een van de architecten van die aanpassing.

In het besef dat de euronorm gebaseerd was op theoretische uitstoot, in laboratoriumomstandigheden, en afweek van de werkelijke uitstoot in het verkeer, besloot het parlement toen om de weging van de vervuilende stoffen aan te passen om zo meer rekening te houden met de werkelijke milieu-impact.

De BIV is echter een eenmalige belasting. Intussen vergroende de Vlaamse overheid ook de jaarlijkse verkeersbelasting, wat natuurlijk nog meer impact heeft dan de eenmalige BIV. Blijkbaar werd daar echter onvoldoende rekening gehouden met de werkelijke milieu-impact. Daardoor betaalt bijvoorbeeld een full hybrid een hogere verkeersbelasting dan een zuivere benzineversie. Nochtans is de milieu-impact van deze full hybrid kleiner. Een full hybrid slaat overschotten aan energie van de benzinemotor en van de remmen op in een kleine batterij en wendt die energie later aan via een elektrische motor. De milieuwinst is hier duidelijk. Bij “plug-in” hybrides rijzen meer vragen: die hebben een benzinemotor en een elektrische motor met een grote batterij die moet worden opgeladen in een stopcontact. Als de batterij leeg is, kan men overschakelen op de benzinemotor. Kwatongen beweren dat sommige bezitters van een plug-in hybride nauwelijks op elektriciteit rijden, maar wel genieten van het fiscale voordeel.

Maar terug naar de “full hybride”. Er zijn verschillende merken op de markt, uiteraard met verschillende modellen. Toyota geeft het voorbeeld van het model Yaris, dat in de fullhybridversie (motor van 1,5 liter, 8 fiscale pk) minder fijnstof, minder CO2 en minder dan de helft NOx uitstoot dan de benzineversie (motor van 1 liter, 6 fiscale pk), maar een verkeersbelasting betaalt van 166 euro tegenover 110 euro voor de benzineversie. Beide auto’s hebben euronorm 6, maar de ecoscore van de hybride versie is hoger dan die van de benzineversie: 80 tegenover 75.

Het probleem blijkt hier de cilinderinhoud te zijn. De cilinderinhoud van de hybride is inderdaad groter, waardoor hij een hogere fiscale pk heeft: 8 tegenover 6 voor de benzine. In dit geval heeft een grotere cilinderinhoud echter niet noodzakelijk een negatievere impact op het milieu.

Voor het model Auris van Toyota geldt eenzelfde vaststelling, alsook uiteraard voor andere merken met een vergelijkbaar aanbod.

Wilfried Vandaele vroeg aan Joke Schauvliege of ze bereid was, in overleg met haar collega Tommelein, het systeem bij te sturen.

Vandaele: “Een mogelijkheid is dat men als referentiekader kiest voor de “ecoscore” i.p.v. voor de “euronorm”. De ecoscore, een Vlaams product,  wordt door, milieudeskundigen als correcter beschouwd. Ik weet dat ook de ecoscore niet alleenzaligmakend is. Fijnstof bijvoorbeeld weegt er wellicht niet genoeg in door. Maar de ecoscore is zeker een beter uitgangspunt dan de euronorm.

Minister Schauvliege verdedigt het huidige systeem: “Er werd rekening gehouden met de CO2-uitstoot, maar ook met de euronorm en het soort brandstof van het voertuig. Er zijn onbeperkt in de tijd vrijstellingen toegekend voor voertuigen die uitsluitend door een elektrische motor worden aangedreven. Daarnaast zijn er ook tijdelijke vrijstellingen voor voertuigen die worden aangedreven door een elektrische en een verbrandingsmotor, op voorwaarde dat deze voertuigen een maximale CO2-uitstoot hebben van 50 gram per kilometer. Aan deze vereiste kunnen fullhybridevoertuigen echter niet voldoen. Ik wil daarover heel duidelijk zijn. Een versoepeling van deze voorwaarde is niet aan de orde. Het klopt dat de fullhybridevoertuigen met een hogere fiscale pk dan hun benzineversie meer verkeersbelasting betalen. Bij de berekening van de jaarlijkse verkeersbelasting worden er ecoboni en ecomali, verhogingen of verlagingen van het tarief op basis van de milieuparameters, toegepast op de sokkel van de fiscale pk. Daardoor geldt er wel degelijk een korting voor de fullhybridevoertuigen, maar door de hogere fiscale pk, die nog steeds de basis vormt voor de berekening van de belasting, ligt het basisbedrag van dat type voertuigen hoger. Het werken met de sokkel van de fiscale pk komt tegemoet aan de wens om de vergroening ook op een sociaal verantwoorde manier in te voeren. De euronorm, die de emissies van de individuele luchtpolluenten vat, geeft geen totaalbeeld van hoe milieuvriendelijk een wagen is, omdat de CO2-uitstoot niet in rekening wordt genomen. De ecoscore houdt rekening met zowel de emissies, maar ook met de individuele luchtpolluenten en de CO2-uitstoot van een voertuig. Ook de parameter geluid wordt meegenomen. Dat geeft dan ook een totaalbeeld van hoe milieuvriendelijk een voertuig is.
Bij de berekening van de jaarlijkse verkeersbelasting worden zowel de euronorm als de CO2-uitstoot in rekening gebracht. Er werd beslist niet de ecoscore te nemen.
” Schauvliege besluit:
I.p.v. de vraag te stellen om de ecoscore als basis te nemen, zouden we beter de kilometerheffing invoeren”.

Wilfried Vandaele: “De N-VA is al jaren voorstander van een kilometerheffing, maar ook daar zal toch een referentiekader voor afgesproken moeten worden: nemen we de euronorm als basis, of de ecoscore?”. In de ecoscore telt CO2 voor 50% mee, NOx en fijnstof elk voor 20 procent en geluid voor 10 procent. Volgens sommige milieudeskundigen zou CO2 eigenlijk te zwaar doorwegen in de ecoscore, Maar globaal gezien krijgt de ecoscore van de deskundigen wel een betere beoordeling dan de euronorm. In de euronorm wordt met CO2 geen rekening gehouden.”

Schauvliege: “Als je de fiscale pk volledig uitschakelt, dan komt men soms tot een heel onrechtvaardige en asociale verkeersbelasting en dat kan de bedoeling niet zijn. Daarom is er een evenwicht gevonden tussen aan de ene kant de fiscale pk in rekening brengen en aan de andere kant de euronorm in combinatie met de uitstoot.“

Vandaele: “Onze vergroeningsmaatregelen hebben wel degelijk effect: slechts een vijfde van de wagens die worden verkocht, zijn nog dieselwagens. Dat is een resultaat dat kan tellen. Maar je hoeft de fiscale PK’s niet te behouden als sociale maatregel, daar zijn andere manieren voor. Voor mij mag de ecoscore –eventueel licht bijgestuurd - gerust een “officiële status” krijgen in de plaats van de euronorm”. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is