Vergunning fietspad De Haan-Nieuwmunster goedgekeurd

Door Wilfried Vandaele op 19 november 2020, over deze onderwerpen: Lokaal beleid, Lokale dossiers, Mobiliteit en Openbare Werken

Op 12 november 2020 keurde de Deputatie van de provincie West-Vlaanderen de omgevingsvergunning goed voor het fietspad langs de Grotestraat De Haan naar Nieuwmunster (Prins Leopoldstraat). Aangezien het fietspad niet alleen op het grondgebied van De Haan, maar ook een deel op grondgebied Zuienkerke (Nieuwmunster) ligt, was het de Deputatie die de vergunning moest afleveren.

Burgemeester Wilfried Vandaele, tevens bevoegd voor Ruimtelijke Ordening: “Dat die vergunning er nu eindelijk is, is een gigantische stap in een dossier dat al meer dan 10 jaar aansleept. Wij hebben hier het voorbije jaar zeer hard aan gewerkt en dat levert nu resultaat op”.

Al in 2011 keurde de auditcommissie het project goed, maar dan begon een jarenlange lijdensweg, tot er vandaag een gunstig advies is van alle betrokken instanties. Een zestal aanpalenden formuleerden bezwaren in het openbaar onderzoek, maar die gingen meestal over toegankelijkheid van hun eigendommen. In de uitvoering van de werken kan aan de meeste van die bezwaren tegemoet gekomen worden. Met bijna alle eigenaars werd intussen ook een akkoord bereikt over de overdracht van de nodige grond om het fietspad aan te leggen. Burgemeester Vandaele ging daarbij persoonlijk onderhandelen om enkele hinderpalen weg te nemen. Een paar eigenaars verklaarden niet te willen verkopen alvorens de vergunning goedgekeurd was. Nu dat gebeurd is, zou ook met die eigenaars een overeenkomst gesloten moeten worden.  “Als dat niet het geval is, zal de gemeente moeten onteigenen. Maar dat proberen we altijd te vermijden, al is het maar om niet nog meer tijd te verliezen”, aldus burgemeester Wilfried Vandaele.

Het wordt een tweerichtingsfietspad, aangelegd in rode klinkers. Ook de rijweg en de riolering eronder worden vernieuwd.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is