Vlaanderen koopt militair domein in De Haan

Door Wilfried Vandaele op 12 augustus 2021
militair domein (“Kwartier Radstabe”) in De Haan (Vlissegem)

Ter hoogte van de Zwarte Kiezel in De Haan (Vlissegem) ligt er in de duinen een omheind militair domein (“Kwartier Radstabe”) met een oppervlakte van ruim 5 ha. Wilfried Vandaele, burgemeester van De Haan en Vlaams volksvertegenwoordiger, ijvert er al jaren voor dat de Vlaamse overheid het terrein zou verwerven, en dat is nu gelukt.

In de ondergrondse bunkers bevond zich een commandopost, die moest dienen om in te vallen als er met andere NAVO-installaties iets gebeurde. Op het terrein werden er ook lange tijd honden getraind voor bijzondere opdrachten. Een aantal jaren geleden werd alle materieel weggehaald en werden de honden op een andere plaats ondergebracht. Alleen de zendmast blijft, omdat die is verhuurd aan de operatoren Proximus e.d.

Het ministerie van Defensie plaatste het terrein enkele jaren geleden ook op de lijst van domeinen die het wou verkopen.

Wilfried Vandaele: “De zone is wit ingekleurd op het gewestplan, wat betekent dat er geen specifieke bestemming is. Typisch voor militaire domeinen. Daarom stelde ik destijds voor dat de gemeente een Ruimtelijk Uitvoeringsplan zou opstellen om vast te leggen wat daar wel en niet kan in de toekomst. Iedereen was het er echter over eens dat de bestemming in de eerste plaats “natuur” moest zijn. In de plaats van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan op te stellen, vond ik het dan ook beter ervoor te ijveren dat de Vlaamse overheid het terrein zou aankopen. Dat is nu gelukt: minister van Leefmilieu Zuhal Demir zette haar handtekening en het militair domein wordt dus eigendom van het Agentschap Natuur en Bos.”

Het terrein heeft juridisch het statuut “beschermd duingebied”. De Vlaamse overheid wil er enkele door Europa opgelegde “instandhoudingsdoelstellingen” realiseren. Met name die voor de habitattypes “grijze duinen” en “beboste duinen”. Het naaldhout zal op termijn vervangen worden door inheemse boomsoorten, de meeste constructies en de wegenis worden verwijderd. Enkele bunkers worden ingericht voor vleermuizen.

Wilfried Vandaele bedong in de marge van de aankoop dat de gemeente De Haan een stukje van het terrein in concessie kan nemen. Dan kunnen wij daar als gemeente ‘iets’ doen. Uiteraard een activiteit die past in de omgeving en de natuur niet verstoort”, aldus de burgemeester.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is