Vlaanderen verliest aan Europees filmfonds

Door Wilfried Vandaele op 1 juni 2017, over deze onderwerpen: Media

Het Europees filmfonds Eurimages stimuleert internationale coproducties. Vlaanderen stort elk jaar een financiële bijdrage aan het fonds en onze audiovisuele producties dienen vervolgens aanvragen in om door het fonds ondersteund te worden. Uit het antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele (N-VA) aan minister van Media Sven Gatz, blijkt dat Vlaanderen in 2016 meer bijdroeg aan het filmfonds dan het er uithaalde. Voor de Franstalige producties in België was dat omgekeerd. 

Eurimages, het coproductiefonds van de Raad van Europa zet zich in voor coproductie, distributie en vertoning van de Europese film. Eurimages beoordeelt vier keer per jaar de aanvragen en het fonds bestaat uit bijdragen van de lidstaten van de Europese Unie. De bijdrage van België in het fonds bedroeg in 2016 1,419 miljoen euro, gelijk verdeeld onder de Vlaamse en de Franstalige gemeenschap: elk 709.991 euro.

In 2016 diende België 44 projectaanvragen in bij Eurimages, 13 door de Vlaamse audiovisuele sector en 31 door de Franstalige audiovisuele sector. Voor Vlaanderen en de Franstalige gemeenschap werden evenveel aanvragen goedgekeurd: 11. Maar de Franstaligen haalden dubbel zoveel steun binnen als Vlaanderen: 1.383.169 euro tegenover 643.340 euro.

Uit een vorige parlementaire vraag bleek dat Vlaanderen in de periode 2011-2015 een netto-ontvanger was. Er werd in totaal 2.690.999 euro bijgedragen en de Vlaamse audiovisuele sector ontving 3.438.827 euro. Vandaele: “ In 2016 is dat dus niet het geval. Vlaanderen heeft 66.651 euro meer bijgedragen aan het fonds dan het ontving. De Franstalige gemeenschap daarentegen ontving een netto winst van 673.178 euro, ondanks een zelfde aantal goedgekeurde projectaanvragen.”

Minister Gatz liet weten dat hij, indien de resultaten voor de Vlaamse audiovisuele sector niet verbeteren, de gelijke verdeelsleutel in de Belgische bijdrage van het fonds zal herbekijken. 
Voor Vandaele is daar geen haast bij: “In de eerste plaats moeten we onze Vlaamse producenten ertoe aansporen om meer internationale (co)producties te maken en daarvoor subsidie aan te vragen. Coproduceren biedt vele voordelen, zoals het delen van risico’s, het bereiken van een groter publiek, en aanboren van extra deskundigheid. Pas als dat niet lukt, kunnen we aan de verdeelsleutel werken. Eerst in eigen boezem kijken dus”, zegt Wilfried Vandaele.

Hij besluit: “Het fonds biedt niet alleen financiële ondersteuning maar zorgt ook voor een grotere spreiding van producties en coproducties binnen Europa. Film is per definitie aangewezen op een distributie die verder gaat dan het eigen landsdeel of taalgebied. Zeker voor een kleine regio als Vlaanderen is dat belangrijk.” 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is