Vrijhandelsakkoord Europa-VS: Vlaams Parlement vraagt aandacht voor culturele diversiteit

Door Wilfried Vandaele op 30 mei 2013, over deze onderwerpen: Diversiteit, Europese handel

Het Vlaams Parlement vraagt de regering te waken over de culturele diversiteit binnen de Europese lidstaten en regio's bij de onderhandelingen over een nieuw vrijhandelsakkoord tussen Europa en de Verenigde Staten.

Hoofdindiener Wilfried Vandaele: " Als men culturele goederen op dezelfde manier zou behandelen als gewone commerciële goederen, en dus het ‘recht van de sterkste’ laten spelen, dan zou dat ten koste gaan van -vooral- kleinere taal- en cultuurgemeenschappen zoals de onze. Daarom werden in het verdrag van Maastricht culturele uitzonderingen opgenomen. Het op til zijnde vrijhandelsakkoord tussen Europa en de V.S. dreigt dat principe in gevaar te brengen.e
 
Daarom vraagt de N-VA dat de  Vlaamse Regering waakt over die culturele- en taaldiversiteit, waarin bijvoorbeeld ook de audiovisuele sector vervat zit. Het akkoord moet voldoende waarborgen bevatten opdat de Europese lidstaten en regio’s beschermende en stimulerende maatregelen kunnen nemen ten gunste van de eigen culturele en audiovisuele sectoren en producten.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is