VRT-apps scoren zwak op toegankelijkheid

Door Wilfried Vandaele op 14 oktober 2016, over deze onderwerpen: Media

De toegankelijkheid van een heel aantal applicaties van de openbare omroep voor blinden en slechtzienden schiet momenteel te kort. Dit erkent de Vlaamse minister van Media, Sven Gatz, op een parlementaire vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele. Vandaele: “In tijden waar het smartphone- en tabletgebruik ongekende hoogten aanneemt, is het broodnodig dat de openbare omroep bijkomende aandacht besteedt aan de toegankelijkheid van haar applicaties voor alle doelgroepen.”

Een persoon met een visuele functiebeperking, die aan Vlaams volksvertegenwoordiger Vandaele signaleerde dat de Sporza Rio App allerminst toegankelijk was voor blinden en slechtzienden, bracht de bal aan het rollen. Vandaele ondervroeg Gatz en in zijn antwoord erkent de Vlaamse minister van Media de problemen. Een aantal oudere applicaties scoren volgens hem minder goed  qua toegankelijkheid (bv. Kaatjes Tralalaatjes, Kaatje van Ketnet, Blokken) alsook een aantal apps die ontwikkeld zijn ter ondersteuning van specifieke programma’s of acties vanuit de VRT-merken (bv. Tournée Generale, Klara 4 Kids, MNM Jump Star, Stubru Drops).

Het is goed dat zowel de openbare omroep als de minister erkennen dat de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van applicaties voor o.a. blinden en slechtzienden momenteel nog een probleem vormt. Voorde N-VA is de toegankelijkheid van het VRT-aanbod voor mensen met een audiovisuele beperking steeds een bijzonder aandachtspunt geweest. Dat geldt ook voor het digitaal aanbod van de VRT”, aldus Vandaele.

De minister stelt in zijn antwoord wel dat de VRT tijdens de afgelopen jaren steeds meer digitale toegankelijkheid heeft meegenomen als een kwaliteitscriterium bij het ontwerpen en ontwikkelen van haar digitale producten. Zo heeft de VRT in 2015 een coördinator digitale toegankelijkheid aangesteld en in het najaar van 2015 werd een intern beleidsplan Digitale toegankelijkheid goedgekeurd. Ook zal de VRT vanaf het najaar 2016 haar inspanningen rond digitale toegankelijkheid nog verder uitbreiden. Zo zullen o.a. de aankoopcontracten aangepast worden zodat externe partijen die vanaf 2017 digitale producten voor de VRT ontwikkelen, verplicht worden aan te tonen dat ze een gedegen kennis hebben van digitale toegankelijkheid en wordt het een afdwingbaar criterium bij het afsluiten van een overeenkomst rond een digitaal product. Ook zal de VRT jaarlijks met de belangengroepen die personen met een functiebeperking vertegenwoordigen, nagaan op welke vlakken het gevoerde beleid bijgestuurd moet worden.

Vandaele: “Elke stap naar betere toegankelijkheid juichen wij toe. In de nieuwe beheersovereenkomst met de VRT 2016 – 2020 werden daarom ambitieuze doelstellingen opgenomen o.a. inzake  ondertiteling. Maar wanneer de VRT aankondigt voluit te gaan voor een digitaal aanbod, dan verwachten we uiteraard ook dat de openbare omroep ook hier de nodige inspanningen levert voor de toegankelijkheid van haar applicaties.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is