Waardevolle poldergraslanden definitief beschermd

Door Wilfried Vandaele op 27 november 2015, over deze onderwerpen: Landbouw, Leefmilieu, Natuur

Vandaag keurde de Vlaamse regering de kaart van de waardevolle historisch permanente poldergraslanden definitief goed. Een kleine 5000 ha is beschermd via de natuurregelgeving, een goede 3000 ha via de landbouwregelgeving. Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele (N-VA), al jaren de grote politieke trekker van het dossier, is tevreden: “Ik had liever gezien dat alles via de natuurregelgeving beschermd zou worden, maar dit is een eerbaar compromis”.

De waardevolle graslanden mogen voortaan niet meer omgeploegd of geëffend worden. Vandaele: “de milieubeweging vindt dat het niet ver genoeg gaat en de landbouw vindt dat het te ver gaat. Beide overwegen ze blijkbaar om procedures aan te spannen. Ik zou zowel aan de landbouw als aan de natuurverenigingen willen vragen om de regeling een kans te geven en te kijken hoe een en ander verloopt. De Vlaamse regering heeft afgesproken dat er in 2018 hoe dan ook een evaluatiemoment komt”.

Over de opmerkingen van de Raad van State maakt Vandaele zich geen grote zorgen. De Raad vroeg o.m. dat de regering zou motiveren waarom ze de ene poldergraslanden via de natuurregelgeving en de andere via de landbouwregelgeving beschermde. Die motivering is nodig om zeker te zijn dat het gelijkheidsbeginsel niet wordt geschaad. Wilfried Vandaele: “De regering kwam waar mogelijk tegemoet aan de opmerkingen van de Raad van State en schreef een motivering neer. Elke regeling kan je natuurlijk aanvechten en dat kan ook hier, maar ik vrees dat dit niet verstandig zou zijn”.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is