Waarom komt Zuienkerke niet bij De Haan?

Door Wilfried Vandaele op 29 september 2017, over deze onderwerpen: Lokaal Bestuur, Lokale overheid

Het is geen geheim dat de Vlaamse regering graag zou zien dat gemeenten groter worden. Dat er dus gefuseerd wordt. Sommige gemeenten zijn immers te klein om de vele extra taken en verantwoordelijkheden die ze toevertrouwd krijgen, op een goede manier uit te voeren. Ze hebben er onvoldoende middelen en deskundige ambtenaren voor. Daarom moedigt de Vlaamse regering de vrijwillige fusies aan en geeft ze een flinke financiële ondersteuning.

Wilfried Vandaele, Vlaams volksvertegenwoordiger en senator, is geen voorstander van verplichte fusies, maar wel van vrijwillige: “De Haan-Wenduine is een voorbeeld van een (verplichte) fusie uit 1976 die na al die jaren nog steeds niet helemaal verteerd is bij de bevolking. In Koksijde-Oostduinkerke is dat ook zo. Als je wil fuseren, moet je dat dus goed voorbereiden bij de bevolking en heel precies aangeven waar de voordelen zitten”.

Liever Zuienkerke dan Bredene

De N-VA van De Haan-Wenduine hield twee jaar geleden een enquête bij de inwoners met de vraag met welke buurgemeente ze het liefst zouden fuseren als dat nodig mocht blijken. Hoewel De Haan vandaag al een gezamenlijke politiezone vormt met Bredene, zag bijna niemand een fusie met Bredene zitten. Zuienkerke daarentegen vonden velen wel een goede partner.

Wilfried Vandaele: “Zuienkerke is met 2700 inwoners een naar Vlaamse normen erg kleine gemeente, en de gemeente sluit wat profiel betreft goed aan bij De Haan-Wenduine. Maar in Zuienkerke heeft één partij alle gemeenteraadszetels, zodat zij niet geneigd zullen zijn vrijwillig te fuseren met een andere gemeente”.

Velen verwachten dat als de vrijwillige fusies er niet komen, de fusies op termijn verplicht zullen worden. Daarom kozen sommige gemeenten recent voor een vrijwillige fusie met de partner die ze willen in plaats van af te wachten en later verplicht te worden een partner te nemen die hen niet ligt: Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek fuseren tot Oudsbergen, Deinze en Nevele, Kruishoutem en Zingem…
 

Wat brengt fusie op?

Wilfried Vandaele maakte de oefening wat het zou opbrengen als De Haan en Zuienkerke zouden fuseren. Het gemiddeld inkomen per inwoner is in De Haan en Zuienkerke ongeveer gelijk: in De Haan 18.918 euro per inwoner, in Zuienkerke 18.335 euro.

De bevolking van De Haan groeide de voorbije 10 jaar met 6% aan. In Zuienkerke was er een daling met 1,7% en specialisten voorspellen daar een verdere daling. Dit tegen de Vlaamse trend in. Beide gemeenten zien het aantal jongeren afnemen, en het aantal ouderen toenemen.

Als na een fusie de belastingen op het niveau van die van De Haan zouden komen, dan zou dat voor de inwoners van Zuienkerke een goede zaak zijn. Zij betalen vandaag immers meer belastingen dan hun buren in De Haan. De aanvullende personenbelasting in De Haan bedraagt 5%, in Zuienkerke 7%. De opcentiemen op onroerende voorheffing bedragen in De Haan 1400, in Zuienkerke 1800.
Daarmee zit Zuienkerke flink boven het Vlaamse gemiddelde (1397). Bij een fusie zouden de inwoners van Zuienkerke dus 2% minder personenbelasting betalen en 400 opcentiemen minder.

De gemeente Zuienkerke heeft wel minder schulden dan De Haan: 723 euro per inwoner tegenover 912 euro per inwoner.

Het OCMW van De Haan heeft 154 euro per inwoner te beschikking, dat van Zuienkerke 42 euro  per inwoner.

Dat kleine gemeenten het moeilijk hebben om aan de verwachtingen te beantwoorden, blijkt bv uit de zuiveringsgraad van afvalwater: in De Haan is 93,6 % van de huizen aangesloten op een waterzuiveringsinstallatie, in Zuienkerke slechts 68%.

Maar bij een fusie zouden er wel een aantal politici verdwijnen, vooral in Zuienkerke wellicht, waar één partij nu alle zetels bezet in de gemeenteraad.

De nieuwe, gefuseerde gemeente zou 15.300 inwoners tellen en recht hebben op 25 gemeenteraadsleden. Dat is 9 minder dan vandaag.

Nochtans is de premie die Vlaanderen toekent aan de gemeenten die samengaan, aanzienlijk: Vlaanderen neemt per inwoner een schuld van 500 euro over. De Haan en Zuienkerke zouden zo 7.650.000 euro binnenhalen, waardoor de schulden van beide gemeenten dalen van 17.670.000 euro naar 10.000.000 euro.

Wilfried Vandaele besluit: “Dat zou een mooi verhaal kunnen zijn, maar voor zover ik weet hebben De Haan en Zuienkerke hier nog geen gesprekken over gehad. Ik verwacht ook dat Zuienkerke niet staat te springen. Maar of dat verstandig is, is een andere zaak. “ 

 

Reportage Focus-WTV

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is