Wilfried Vandaele (N-VA): “Bescherming poldergraslanden wel degelijk sluitend !”

Door Wilfried Vandaele op 25 oktober 2016, over deze onderwerpen: Landbouw, Leefmilieu, Natuur

Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) weigerde onlangs op te treden tegen het omploegen van een waardevol “historisch-permanent poldergrasland” in Diksmuide. Die natte graslanden worden gekenmerkt door reliëf en herbergen heel wat planten en vogels. “Wij zijn niet bevoegd”, antwoordde ANB aan Vogelbescherming Vlaanderen, dat protesteerde tegen het omploegen. Vlaams parlementslid Wilfried Vandaele (N-VA), die aan de basis ligt van de bescherming van de graslanden, was van oordeel dat ANB wel degelijk kan en moet optreden. Hij ondervroeg daarover milieuminister Schauvliege in het Vlaams parlement en de minister gaf hem gelijk.

Vorig jaar werd beslist om naast de historisch-permanente graslanden (HPG) die al beschermd waren via het Natuurdecreet, extra poldergraslanden te beschermen via “het landbouwspoor”. Concreet zullen landbouwers in de toekomst een deel van hun inkomenssteun verliezen als ze historisch permanent grasland omploegen (“scheuren”) of het reliëf wijzigen. Een belangrijk element is dat zowel de via het natuurspoor als de via het landbouwspoor beschermde graslanden op een kaart werden gezet. Die kaart werd door de Vlaamse regering definitief vastgesteld na een openbaar onderzoek.

Al snel kwam de kritiek dat de bescherming via het landbouwspoor te zwak was. Wilfried Vandaele maakte zich echter sterk dat de vastgestelde kaart op zich de garantie bood dat ook voor de via het landbouwspoor beschermde graslanden de “zorgplicht” geldt en reliëfwijziging dus niet kan.

Vandaele baseerde zich voor deze stelling op juridische adviezen, maar vroeg voor alle zekerheid al op 3 mei 2016 aan de minister of ze zijn stelling deelde. De minister beaamde dat toen. Vandaele: “groot was dan ook mijn verbazing toen ik de brief van het Agentschap Natuur en Bos aan Vogelbescherming Vlaanderen (brief van 5 oktober 2016) onder ogen kreeg, waarin ANB zegt niet te kunnen optreden tegen het omploegen van een grasland in Diksmuide”.

Wilfried Vandaele stelde de vraag dus nog eens in het parlement op 25 oktober. En opnieuw bevestigde minister Schauvliege dat Vandaele gelijk had en ANB kan en moet optreden, ook als de percelen enkel beschermd zijn via de landbouw- en niet via de natuurregelgeving. Het is volgens de minister ook de taak van ANB om het herstel van de percelen te eisen in de oorspronkelijke staat. De minister zei dat ze de administratie intussen op de vingers tikte.

Vandaele: “Hiermee is dus duidelijk dat de bescherming van de poldergraslanden wel degelijk sluitend is!”

 

Reportage Focus-WTV

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is