Wilfried Vandaele voorzitter Interparlementaire commissie Nederlandse Taalunie

Door Wilfried Vandaele op 14 oktober 2014, over deze onderwerpen: Cultuur, Vlaanderen-Nederland

Gisteren vergaderde de Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie in Brussel. Het Taalunieverdrag werd ondertekend door Nederland en België in 1980 en bepaalt dat Nederland en Vlaanderen voortaan een gezamenlijk beleid zouden voeren wat taal en letteren betreft. Bijvoorbeeld dat er één spelling geldt voor het Nederlands, één spraakkunst, enz. De Taalunie houdt zich ook bezig met bv. taal- en spraaktechnologie en met het onderwijs Nederlands in het buitenland.

Het Taaluniebeleid wordt bepaald door de Nederlandse en Vlaamse ministers van Cultuur en Onderwijs, maar om dat beleid te controleren, is er een Interparlementaire Commissie van Nederlandse en Vlaamse parlementsleden. Na de verkiezingen van mei 2014 werd de Vlaamse delegatie opnieuw samengesteld. Voorzitter van de Vlaamse delegatie en meteen voorzitter van de Interparlementaire Commissie wordt Wilfried Vandaele (N-VA). Hij was voordien ondervoorzitter en volgt Johan Verstreken (CD&V) op, die voorzitter was en nu ondervoorzitter wordt.

Vandaele heeft een lange staat van dienst in de Nederlands-Vlaamse samenwerking. Hij was 10 jaar lang algemeen secretaris van een Nederlands-Vlaamse samenwerkingsplatform, en nog eens 11 jaar van het Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland. Hij was ook de penhouder voor het rapport dat leidde tot de oprichting van De Buren, het Nederlands-Vlaams centrum naast de Munt in Brussel.

Wilfried Vandaele: “Ook de Nederlands-Vlaamse instellingen zoals de Taalunie en het Cultureel Verdrag worden vandaag getroffen door zware besparingen. Het zal een bijzondere uitdaging zijn om ervoor te zorgen dat deze verdragen hun slagkracht behouden. Het blijft immers efficiënter en goedkoper als Nederland en Vlaanderen een aantal dingen samen doen. Niet alleen op het gebied van taal en letteren, maar ook van cultuur, onderwijs, welzijn, wetenschapsbeleid en media”.

De nieuwe Vlaamse delegatie van de Interparlementaire Commissie voor de Nederlandse Taalunie bestaat voorts uit: Lionel Bajart (Open VLD), Bart Caron (Groen), Cathy Coudyser (N-VA), Jo De Ro (Open VLD), Yamila Idrissi (SP.A), Ward Kennis (CD&V), Kathleen Krekels (N-VA), Katia Segers (SP.A) en Manuela Van Werde (N-VA).

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is