Zandopspuitingen of eilanden? Golfbrekers Wenduine worden versterkt

Door Wilfried Vandaele op 19 maart 2018, over deze onderwerpen: Noordzee, Ruimtelijke ordening

Op 15 maart hield de N-VA van De Haan-Wenduine opnieuw een gespreksavond over de kustbescherming.  220 mensen zakten daarvoor af naar d’ Annexe. Sinds 2013 organiseerde Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele al 5 info-avonden over het energie-atol voor onze kust, de zeespiegelstijging, enz. Nu ging het specifiek over de vraag of zandopspuitingen zin hebben en of er betere methodes bestaan.

Voor het Agentschap Maritieme Dienstverlening Kust (MDK) van de Vlaamse overheid namen Elias Van Quickelborne en Daphné Thoon het woord. Van Quickelborne is als projectingenieur verantwoordelijk voor de werken in en rond het Zwin, maar ook voor de zandopspuitingen voor De Haan. Daphné Thoon is eveneens projectingenieur bij MDK en speelde een thuismatch: zij is geboren en getogen in De Haan; haar vader Danny is ploegbaas bij de Technische Dienst van de gemeente.

Beide sprekers legden uit waar de zwakke schakels zitten in de kustverdediging. Wenduine is zo’n zwakke schakel. Ze gaven een overzicht van de werken die de voorbije jaren zijn uitgevoerd in het Masterplan Kustveiligheid, dat onze kust moet beschermen tegen stormen die één keer om de duizend jaar kunnen voorkomen. Die bescherming is nodig, want niet alleen de kust maar ook de polders (tot voorbij Brugge) kunnen overstromen. De meeste werken zijn al uitgevoerd (bv de nieuwe dijk met keermuur in Wenduine), zijn bezig (bv. de spuikom in Blankenberge), of staan in de startblokken (bv. de stormvloedkering in Nieuwpoort). In de nabije toekomst worden de golfbrekers in Wenduine nog versterkt of komen er nieuwe bij. Mensen vragen zich dikwijls af of het geen zotte kosten zijn om extra zand op de stranden te brengen als het nadien weer wegspoelt. Na de storm Dieter vorig jaar werden 1,5 miljoen m3 zand aangevoerd. De sprekers legden uit dat de methode wel degelijk zinvol blijft.” In de zandwingebieden voor onze kust is er minstens nog zand genoeg tot 2100”, zei van Quickelborne. Thoon: “Maar er worden ook experimenten gedaan met andere methodes, bv. het aanvoeren van zand voor het strand, onder de waterlijn, i.p.v. op het strand”. En voor de toekomst overweegt men de zandbanken voor de kust op te hogen tot eilanden of duinengroei op gang te brengen voor de dijk i.p.v. er achter.

Krien Hansen, beleidsmedewerker Noordzee bij Natuurpunt, pleitte ervoor om de natuur meer vrij spel te geven, zodat er automatisch duinvorming kan komen. Opwaaiend zand wordt nu verwijderd omdat het op de dijk, op de weg of tegen de huizen terecht komt. Als er meer plaats zou zijn, zou dat zand kunnen blijven liggen en zouden er vanzelf duinen ontstaan. De verzanding van de Koninklijke Baan achter de duinen zou in dat opzicht een goede zaak zijn. Maar vandaag scheppen we alles weg. “Zelfs als er zich vandaag op het strand nieuwe duintjes vormen, dan worden die effen getrokken omdat de toeristen zogezegd een vlak strand willen”, zegt Hansen. Met een andere ruimtelijke ordening aan de kust zou een heel andere aanpak mogelijk worden.”Dat is echter niet voor morgen maar voor de lange termijn”, beseft ook Krien Hansen.

Wilfried Vandaele, Vlaams volksvertegenwoordiger, gaf tot slot een stand van zaken van het “energie-atol”. De baggeraars willen een kunstmatig eiland van 4 km lang op 2,5 km breed bouwen op 5 km voor de kust van De Haan, op de Wenduinebank. Vandaele verhinderde in 2015 dat de federale regering een concessie zou toekennen. Hij had immers een fout ontdekt in het dossier. Intussen vroegen de baggeraars Europese subsidie aan. Vandaele was er destijds in geslaagd in het “Marien Ruimtelijk Plan” ook een zone voor energieopslag te voorzien bij de haven van Zeebrugge. Onlangs verklaarden de baggeraars bereid te zijn het eiland indien nodig bij de haven van Zeebrugge te bouwen, zoals Vandaele voorstelde. Daar rijst intussen een groot probleem: door de aanleg van het eiland daar, zou er een sterke stroming ontstaan die de scheepvaart kan belemmeren.

Momenteel wordt een nieuw Marien Ruimtelijk Plan voorbereid, dat in het voorjaar ter inzage van de bevolking wordt gelegd. “Het is afwachten welke zones daar nu in worden afgebakend voor het eiland”, besluit Vandaele. Zelf blijft hij zich in elk geval verzetten tegen het eiland voor De Haan.

Er kwam een spervuur van vragen uit de zaal. De teneur was duidelijk: de inwoners van De Haan blijven gekant tegen het energie-eiland.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is