Zwinuitbreiding op de lange baan

Door Wilfried Vandaele op 11 december 2014, over deze onderwerpen: Klimaat, Leefmilieu
Zwinuitbreiding op de lange baan

De uitbreiding van het Zwin wil maar niet vlotten. Van de 94 hectare die nodig zijn, is vandaag nog altijd maar 1 hectare effectief verworven. Dat kan de afspraken met Europa en Nederland in gevaar brengen. De Zwinuitbreiding vormt immers een van de natuurcompensaties voor de verdieping van de Westerschelde.

In 2010 werd overeengekomen dat minimaal 120 hectare nieuwe natuur gerealiseerd diende te worden in het Zwin. Pogingen van de Vlaamse Regering om de gronden in de Willem-Leopoldpolder in der minne aan te kopen of te ruilen, mislukten. Daarom besliste de Vlaamse Regering om een onteigeningsplan op te maken voor de resterende gronden, samen goed voor 94 hectare.

De N-VA betreurt dat er vandaag slechts iets meer dan een hectare is verworven. Het lijkt erop dat het nog jaren kan duren voor de geplande natuuruitbreiding is gerealiseerd. Met name het polderbestuur van de Oostkustpolder, een overheidsinstantie die 90 hectare oppervlakte bezit, zou zich daarom positiever moeten opstellen en actief moeten meewerken aan de Zwinuitbreiding.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is