Blikvangers

 • Besteding middelen boscompensatiefonds

  Op vrijdag 25 april 2016 besliste de Vlaamse regering om de middelen die vastzitten in het Boscompensatiefonds, zo’n 7,7 miljoen euro, vrij te maken. Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele (N-VA) pleit ervoor dat een belangrijk deel van de middelen wordt ingezet in West-Vlaanderen.Tijdens de plenaire vergadering van 27 april stelde hij hierover een actuele vraag aan minister Schauvliege. Nadien was hij te gast in 'Studio Parlement' bij Actua-TV. Herbekijk het interview hier.
 • N-VA wil ambitieus klimaatbeleid

  Naar aanleiding van de eerste Vlaamse klimaattop op 19 april 2016, schreef Wilfried Vandaele een opiniestuk over de ambities van de N-VA met betrekking tot het klimaatbeleid.
 • Bescherming poldergraslanden aanvechten is met vuur spelen

  “Ik begrijp niet dat collega Wilfried Vandaele is meegestapt in een schijnbescherming van de poldergraslanden”, meldt Bart Caron (Groen) naar aanleiding van de ingebrekestelling van de Vlaamse regering door de milieubeweging. Wilfried Vandaele (N-VA) ziet het anders: “Je kunt aan de kant blijven staan en zeggen dat het allemaal niet goed is, of je kunt proberen stappen vooruit te zetten. Ik kies altijd voor het tweede”, aldus Vandaele.
 • Toch eiland voor De Haan?

  Op vrijdag 26 februari 2016, om 20u, heeft in d’Annexe (achter het gemeentehuis van De Haan) opnieuw een gespreksavond plaats. Wilfried Vandaele schetst de huidige stand van zaken van het eilanddossier. Frank De Palmenaer, CEO van de ABO-groep, licht zijn plannen toe om een eiland te bouwen voor Zeebrugge. Dat is een primeur: voor het eerst wordt informatie verstrekt over die plannen! Andries Gryffroy, energiedeskundige en gewezen voorzitter van het Vlaams Energiebedrijf (VEB) beantwoordt de vraag of batterijen bij de mensen thuis een alternatief kunnen zijn voor energie-eilanden.
 • Actuele vraag over de bebouwde oppervlakte in Vlaanderen

  Tijdens de plenaire vergadering van 3 februari 2016 stelde Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele een actuele vraag aan minister Schauvliege over de verhardingsstop in het Vlaams ruimtelijk beleid.
 • Interview Villa Politica

  Villa Politica vroeg Wilfried Vandaele of hij het niet jammer vindt dat niet hij maar Jan Peumans voorzitter wordt van de bijzondere Commissie klimaat in het Vlaams Parlement. “Peumans is de beste keuze en ik heb er mee voor gepleit dat de parlementsvoorzitter het zou doen”, aldus Vandaele.

Schrijf je in op mijn nieuwsbrief

Nieuws

Door Wilfried Vandaele op 20 mei 2016, over deze onderwerpen: Landbouw, Natuur, Ruimtelijke ordening

Volgens Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele (N-VA) moeten er duidelijker afspraken komen om landbouw ook in de toekomst voldoende plaats te geven in Vlaanderen. Dat was de conclusie na de parlementaire vraag die hij aan minister Schauvliege stelde in de commissie Leefmilieu in het …

Door Wilfried Vandaele op 18 mei 2016, over deze onderwerpen: Media

Al van in de vorige legislatuur, onder minister Lieten, kaartte Wilfried Vandaele (N-VA) het radiodossier herhaaldelijk aan in het parlement. De zendvergunningen moeten opnieuw toegekend worden, maar er is veel tijd verloren gegaan. De N-VA staat – uiteraard - achter de krijtlijnen die gisteren …

Door Wilfried Vandaele op 15 mei 2016, over deze onderwerpen: Media

De Vlaamse audiovisuele producties en coproducties scoren de laatste jaren goed. Om dat zo te houden, zijn ondersteuning van de (co)producties en internationale verspreiding ervan belangrijk. Eurimages, een Europees fonds dat internationale coproducties stimuleert, is daarvoor een belangrijk …