Blikvangers

 • Vergroening verkeersbelasting bijsturen?

  Hoewel hybride auto’s minder vervuilend zijn dan benzine, worden sommige zwaarder belast. Nochtans wou de vergroening van de verkeersbelasting minder vervuilende auto’s precies belonen. Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele (N-VA) vroeg aan minister van Leefmilieu Joke Schauvliege om het systeem bij te sturen.
 • Plafond reclame-inkomsten VRT blijft

  In het Vlaams parlement ondervroeg Wilfried Vandaele minister Sven Gatz over uitspraken van VRT-baas Paul Lembrechts. Die liep in een toespraak voor Trends storm tegen de beperkingen die de VRT zijn opgelegd wat de commerciële reclame-inkomsten betreft.
 • Wilfried Vandaele niet blij met nieuws dat VRT extra net wil: Ketnet junior

  De VRT is van plan een extra lineair kanaal ter beschikking te stellen voor Ketnet, om op die manier de allerkleinsten beter te kunnen bereiken. Wilfried Vandaele, mediaspecialist voor de N-VA in het Vlaams Parlement, is niet blij met het nieuws.
 • Lezing Wilfried Vandaele over de klimaatproblematiek

  Op donderdag 1 december 2016 geeft Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele een lezing over de klimaatproblematiek (Zaal 't Schelpestik, Kennedyplein in De Haan (Vosseslag)).
 • Vlaams Parlement keurt klimaatresolutie goed

  De plenaire vergadering van 23 november 2016 keurde kamerbreed de Vlaamse klimaatresolutie goed. In de resolutie wordt aan de Vlaamse regering opgeroepen om naast de maatregelen die ze al neemt, extra inspanningen te doen om de opwarming van onze aarde af te remmen. Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele, klimaatspecialist van de N-VA, is zeer tevreden dat deze resolutie zowel door de meerderheid als de oppositie breed gedragen wordt en besprak in zijn tussenkomst de belangrijkste accenten voor de N-VA.
 • Bescherming poldergraslanden wel degelijk sluitend

  Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) weigerde onlangs op te treden tegen het omploegen van een waardevol “historisch-permanent poldergrasland” in Diksmuide. Die natte graslanden worden gekenmerkt door reliëf en herbergen heel wat planten en vogels. “Wij zijn niet bevoegd”, antwoordde ANB aan Vogelbescherming Vlaanderen, dat protesteerde tegen het omploegen. Vlaams parlementslid Wilfried Vandaele (N-VA), die aan de basis ligt van de bescherming van de graslanden, was van oordeel dat ANB wel degelijk kan en moet optreden. Hij ondervroeg daarover milieuminister Schauvliege in het Vlaams parlement en de minister gaf hem gelijk.

Schrijf je in op mijn nieuwsbrief

Nieuws

Door Wilfried Vandaele op 14 februari 2017, over deze onderwerpen: Openbare Werken

Op 14 februari keurde Ben Weyts (N-VA), Vlaams minister van openbare werken, de gunning goed voor de herinrichting van de Ringlaan Wenduine. Een paar maanden geleden was het dossier vastgelopen, maar Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele (N-VA) van De Haan-Wenduine slaagde erin het …

Door Wilfried Vandaele op 27 januari 2017, over deze onderwerpen: Visserij

Op initiatief van Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele (N-VA) verbood de Vlaamse regering vorig jaar het gebruik van warrelnetten op onze stranden. De warrelnetten bestaan uit zeer fijne draadjes waarin de vissen verstrikken. Maar ook zeezoogdieren zoals zeehonden en bruinvissen …

Door Wilfried Vandaele op 26 januari 2017, over deze onderwerpen: Landbouw, Leefmilieu, Natuur

Hoe de N-VA het kabinet-Schauvliege ondermijnt Knack - 25 Jan. 2017 Na eindeloos gepalaver werden eind 2016 de krachtlijnen goedgekeurd van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) – in de volksmond de ‘betonstop’ geheten. Vandaag is liefst 14 procent van de Vlaamse grond verhard, wat tot steeds …