Blikvangers

 • Lezing Wilfried Vandaele over de klimaatproblematiek

  Op donderdag 1 december 2016 geeft Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele een lezing over de klimaatproblematiek (Zaal 't Schelpestik, Kennedyplein in De Haan (Vosseslag)).
 • Vlaams Parlement keurt klimaatresolutie goed

  De plenaire vergadering van 23 november 2016 keurde kamerbreed de Vlaamse klimaatresolutie goed. In de resolutie wordt aan de Vlaamse regering opgeroepen om naast de maatregelen die ze al neemt, extra inspanningen te doen om de opwarming van onze aarde af te remmen. Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele, klimaatspecialist van de N-VA, is zeer tevreden dat deze resolutie zowel door de meerderheid als de oppositie breed gedragen wordt en besprak in zijn tussenkomst de belangrijkste accenten voor de N-VA.
 • Bescherming poldergraslanden wel degelijk sluitend

  Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) weigerde onlangs op te treden tegen het omploegen van een waardevol “historisch-permanent poldergrasland” in Diksmuide. Die natte graslanden worden gekenmerkt door reliëf en herbergen heel wat planten en vogels. “Wij zijn niet bevoegd”, antwoordde ANB aan Vogelbescherming Vlaanderen, dat protesteerde tegen het omploegen. Vlaams parlementslid Wilfried Vandaele (N-VA), die aan de basis ligt van de bescherming van de graslanden, was van oordeel dat ANB wel degelijk kan en moet optreden. Hij ondervroeg daarover milieuminister Schauvliege in het Vlaams parlement en de minister gaf hem gelijk.
 • Luchtkwaliteit in Vlaanderen - Aandeel houtverbranding

  De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) presenteerde op maandag 10 oktober haar jaarverslag luchtkwaliteit. Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele stelde een actuele vraag aan minister Schauvliege over houtverbranding in kachels en de impact daarvan op de luchtkwaliteit in Vlaanderen.
 • Nederland wil geen taalbeleid

  Vlaanderen wil waken over de maatschappelijke rol van het Nederlands, maar de noorderburen willen daar niet aan meewerken, schrijft Wilfried Vandaele in een opiniestuk in De Standaard (13/10).
 • Tarief boscompensatiefonds eindelijk omhoog

  Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele (N-VA) is blij dat zijn partij haar slag thuishaalde wat het compenseren van gekapt bos betreft. Wie bos kapt, kan kiezen: nieuw bos aanplanten of een bedrag storten in het boscompensatiefonds.

Schrijf je in op mijn nieuwsbrief

Nieuws

Door Axel Ronse, Wilfried Vandaele op 1 december 2016, over deze onderwerpen: Omgevingsvergunning, Klimaat, Infografieken

Vlaanderen is ambitieus: vanaf 2040 wordt er geen bijkomende openbare ruimte meer ingenomen. “Die zogenoemde betonstop is een uitstekende zaak voor Vlaanderen”, zeggen Wilfried Vandaele en Axel Ronse. “Onder leiding van Vlaams minister-president Geert Bourgeois bewijst deze Vlaamse Regering hiermee …

Door Wilfried Vandaele, Andries Gryffroy op 23 november 2016, over deze onderwerpen: Energie, Energiebeleid, Energieprijzen, Klimaat, Landbouw, Leefmilieu

De N-VA heeft over meerderheid en oppositie heen een akkoord bereikt over een Vlaamse klimaatresolutie. Daarin reiken alle betrokken partijen - N-VA, CD&V, Open Vld, Groen en sp.a - de Vlaamse Regering tal van ambitieuze, concrete maatregelen aan om het Vlaamse klimaatbeleid te versterken. “De …

Door Wilfried Vandaele op 17 november 2016, over deze onderwerpen: Leefmilieu, Klimaat

Het Vlaams Parlement heeft unaniem het klimaatakkoord bekrachtigd dat eind vorig jaar in Parijs werd gesloten. In België volstaat het immers niet dat het federale niveau akkoord gaat, ook de gewesten moeten dat doen. Het Vlaams Parlement is het eerste deelstaatparlement dat instemt met dat akkoord …