Nieuws over dit onderwerp

Verdroging in de polders

Door de opeenvolgende jaren van droogte in Vlaanderen hebben de broedvogels in de polders ook in 2017 een rampzalig broedseizoen gekend. De verdroging in de polders kon deels gecompenseerd worden …

Sanering Carcoke Zeebrugge kost nu al dubbel dan geraamd

In 2002 kocht de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij de vroegere vestiging van Carcoke in Zeebrugge voor een symbolische euro. De terreinen waren zwaar vervuild en de saneringskosten werden …

Vandaele: Schauvliege moet huiswerk overdoen

Recent kon ik nu nog melden dat de Vlaamse regering, in uitvoering van het regeerakkoord, eindelijk een oplossing had gevonden om 12.500 ha van de waardevolste “zonevreemde bossen” extra te …