Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Wilfried Vandaele op 26 januari 2017, over deze onderwerpen: Landbouw, Leefmilieu, Natuur

Hoe de N-VA het kabinet-Schauvliege ondermijnt Knack - 25 Jan. 2017 Na eindeloos gepalaver werden eind 2016 de krachtlijnen goedgekeurd van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) – in de volksmond de ‘betonstop’ geheten. Vandaag is liefst 14 procent van de Vlaamse grond verhard, wat tot steeds …

Door Wilfried Vandaele, Andries Gryffroy op 24 november 2016, over deze onderwerpen: Energieprijzen, Energiebeleid, Leefmilieu, Klimaat, Landbouw

De N-VA heeft over meerderheid en oppositie heen een akkoord bereikt over een Vlaamse klimaatresolutie. Daarin reiken alle betrokken partijen - N-VA, CD&V, Open Vld, Groen en sp.a - de Vlaamse Regering tal van ambitieuze, concrete maatregelen aan om het Vlaamse klimaatbeleid te versterken. “De …

Door Wilfried Vandaele op 25 oktober 2016, over deze onderwerpen: Landbouw, Leefmilieu, Natuur

Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) weigerde onlangs op te treden tegen het omploegen van een waardevol “historisch-permanent poldergrasland” in Diksmuide. Die natte graslanden worden gekenmerkt door reliëf en herbergen heel wat planten en vogels. “Wij zijn niet bevoegd”, antwoordde ANB aan …

Door Wilfried Vandaele op 20 oktober 2016, over deze onderwerpen: Landbouw, Leefmilieu

De Vlaamse Milieumaatschappij waarschuwt dat de kwaliteit van het water ondermaats blijft. Minister Schauvliege wijst erop dat haar jongste maatregelen 'pas volgend jaar' een impact hebben. 'Als de verbetering doorzet in het gemiddelde tempo van de voorbije vijf jaar, zal de doelstelling in 2018 …

Door Wilfried Vandaele op 20 mei 2016, over deze onderwerpen: Landbouw, Natuur, Ruimtelijke ordening

Volgens Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele (N-VA) moeten er duidelijker afspraken komen om landbouw ook in de toekomst voldoende plaats te geven in Vlaanderen. Dat was de conclusie na de parlementaire vraag die hij aan minister Schauvliege stelde in de commissie Leefmilieu in het …

Door Wilfried Vandaele op 3 maart 2016, over deze onderwerpen: Landbouw, Leefmilieu, Natuur

“Ik begrijp niet dat collega Wilfried Vandaele is meegestapt in een schijnbescherming van de poldergraslanden”, meldt Bart Caron (Groen) naar aanleiding van de ingebrekestelling van de Vlaamse regering door de milieubeweging.  Wilfried Vandaele (N-VA) ziet het anders: “Je kunt aan de kant blijven …